روح الله خان زاده بحیث والی جدید ولایت کندهار تعیین گردید.

روح الله خان زاده بحیث والی جدید ولایت کندهار تعیین گردید.
روح الله خان زاده فرزند عبدالمجید خان، بر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و منظوری حکم شماره ۲۸۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ مقام عالی ریاست جمهوری، به عوض حیات الله حیات بحیث والی جدید ولایت کندهار تقرر حاصل نمود.