بزرگان و جوانان تپه فرحت با معاون بغلان دیدار نمودند

در این دیدار، بزرگان و جوانان محل یاد شده مشکلات موجود شان را با معاون والی بغلان در میان گذاشتند.
آقای حساس تعهد سپرد که مشکلات آنان را با هماهنگی مسوولین مربوطه حل خواهند کرد و همچنان از آنان خواست تا با حکومت و اداره محلی همکاری نمایند.