کنفرانس جنیوا برای افغانستان ۲۰۲۰

کنفرانس جنیوا برای افغانستان ۲۰۲۰، تحت عنوان “صلح، رفاه و خود کفایی” فردا دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۹ برابر با ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰، به گونه ی آنلاین برای دو روز آغاز میگردد. در این کنفرانس بیشتر از ۱۰۰ دولت و سازمان بین المللی، گردهم می‌آیند. این کنفرانس توسط افغانستان، فنلند و سازمان ملل متحد برگزار می گردد. برای معلومات بیشتر روی این لینک کلیک کنید: https://unama.unmissions.org/live-and-demand-webcast-afghanistan-2020-conference-23-24-november