محمد ذکریا سودا والی ولایت بدخشان، به ولسوالی مایمی سفر نمود.

در این دیدار والی ولایت بدخشان ضمن اتحاف دعا برروح شهدای اخیر آن ولسوالی و سایرشهدا نیروهای امنیتی، ازعمل‌کرد نیروهای دفاعی و امنیتی آن ولسوالی قدردان نمود.
در این دیدار والی ولایت بدخشان، ضمن بازدید با مردم، وضعیت استحکامات پوسته‌های منسوبین نیروهای دفاعی و امنیتی ولسوالی مایمی را نیز ارزیابی، مشکلات و چالش‌های منسوبین را استماع و برای رفع آن به مسئولین زیربط هدایت داد تا در این زمینه اقدامات لازم انجام دهند.