مقامات ارشد سکتور امنیتی دولت، به رهبری داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی در نشست ‌امروز بر بررسی جدی حملات امروز شهر کابل تاکید ورزید.

در این نشست روی وضعیت عمومی امنیتی کشور و تامین امنیت شاهراه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
مقامات بیان داشته اند، بعداز پایان بررسی ها به کسانی که در جریان وظیفه غفلت ورزیده باشند نیز جزا داده خواهد شد‌.
مسوولین امنیتی با ارایه گزارش در خصوص تطبیق پروسه ادغام اردو و پولیس منطقه‌ای و تنظیم بهتر، سریع نمودن مکانیزم عملیات‌ها نظریات و پلان‌های خویش را بیان نمودند.
به همین ترتیب برای ادارات ولایتی طرزالعمل‌های مطرح گردید که تعقیب و عملی نمودن آن باعث ایجاد امنیت و اطمینان روانی مردم شده و مانع تبلیغات منفی دشمن می گردد.