محمد سرور جوادی، معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگانهای محلی با بزرگان و متنفذین ولسوالی سیغان ولایت بامیان دیدار نمود.

درین دیدار، بزرگان و متنفذین ولسوالی سیغان مشکلات و پیشنهادات شان را میان گذاشته اند.
متعاقبا معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگانهای محلی بیان داشت که حکومت اراده محکم برای اصلاحات در حکومتداری محلی دارد و بدون شک این امر بدون حمایت مردم ناممکن است.
همچنان بیان داشت که عرضه خدمات عادلانه در محلات از اولویت های کاری این اداره بوده و در هماهنگی با ادارات ذیربط به مشکلات مردم ولسوالی سیغان رسیدگی خواهد شد.