عصر امروز قرارداد ترتیب ماستر پلان برای هفت بندر خشکه و زون اقتصادی کشور با شرکت ساساکی، به امضا رسید.

در مراسمی که به این مناسبت در قصر چهارچنار ارگ برگزار شده بود، قرارداد ترتیب ماستر پلان برای هفت بندر خشکه و زون اقتصادی کشور، از سوی نامزد وزرای مالیه و شهرسازی و اراضی و شرکت ساساکی امضا شد.
تطبیق پلان استراتیژیک پنج شهر افغانستان که شامل شهرهای مزارشریف، هرات، کندهار، جلال آباد و خوست می شوند و اکنون ترتیب ماستر پلان برای هفت بندر خشکه و زون اقتصادی کشور، از طرف شرکت ساساکی ترتیب گردیده است.
رئیس جمهور غنی، گفت: با تطبیق این ماستر پلان، سیستم عواید قابل پیشی بینی می شود و ما به هدف خود برای مبدل شدن به چهارراه آسیا نایل می شویم.رئیس جمهور گفت که بنادر یکی منابع اصلی عواید حکومت هستند و سرمایه گذاری بالای تاسیسات گمرکی و بنادر خشکه باعث برآورده شدن رضایت مشتریان و بخش خصوصی می شود.
قابل یاد آوریست زون اقتصادی متذکره شامل بنادر تورخم، غلام خان، سپین بولدک، اسلام قلعه تورغندی و زرنج می باشد.