شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با محب الله صمیم سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل دیدار نمود

در این دیدار دو طرف روی تقویت روابط میان اقوام ساکن در کشور، تامین ارتباطات متداوم ولایات با سران و متنفذین اقوام، ایجاد سهولت ها در قسمت عرضه خدمات به مردم ولسوالی های سرحدی، تامین همکاری های لازم بزرگان و متنفذین قوم با ادارات در سطح محلات و برقراری صلح و ثبات بحث و تبادل نظر نمودند.
رئیس اداره ارگانهای محلی ضمن حمایت از پلان ها و طرح های وزارت سرحدات، اقوام و قبایل از نامزد وزیر ان وزارت خواست تا در قسمت آگاهی دهی از برنامه های دولت به هموطنان که در سرحدات کشور سکونت دارند با ادارات محلی همکاری نمایند.