کار بند شورابک بدخشان ۹۰ درصد پیشرفت کرده است

کار بند شورابک بدخشان ۹۰ درصد پیشرفت کرده است
این بند، ۷.۴ میگاوات ظرفیت تولیدی برق دارد و با تکمیل شدن آن بیشتر از ده هزار خانواده به برق معیاری و استندرد دسترسی پیدا میکنند.
______________
بدخشان کې د شورابک بند چارې ۹۰ سلنه بشپړې شوي.
دا بند د ۷,۴ ولټه بريښنا توليد ظرفيت لري، چې په بشپړيدو سره به يې له لسو زرو څخه زياتې کورنۍ معياري او ستندرد بريښنا څڅه برخمنې شي