به هزینه بیشتر از ۲۰ میلیون افغانی سرک سراج شهر لغمان به بهره برداری سپرده شد.

به هزینه بیشتر از ۲۰ میلیون افغانی سرک سراج شهر لغمان به بهره برداری سپرده شد.
این سرک, یک و نیم کیلو متر طول داشته که از هده کابل ـ جلال اباد الی زیارت غازی بابا و از قوماندانی سابقه الی مسجد جامع شهر مهترلام و باغ تاریخی قلعه سراج را احتوا نموده است و دارای پنج پلچک میباشد.