رئیس جمهور غنی با والیان ولایات شمال، صحبت کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، با مسئولین قول اردوی ۲۰۹ شاهین و والیان بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنگان و سرپل از طریق ویدیوکنفرانس صحبت نمود.
والیان ولایات متذکره، راجع به وضعیت امنیتی، تهدیدات، انسجام و هماهنگی بهتر نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایات مربوطه و برنامه های امنیتی، انکشافی و مردمی خویش را با رئیس جمهور شریک کردند. و از تطبیق میثاق امنیتی خبر داده‌ گفتند که میثاق امنیتی در حال تطبیق است.
رئیس جمهور، از تلاش های والیان و قوماندان قول اردوها تشکر کرده، گفت که شما تلاش های تانرا بیشتر سازید تا دشمن به مردم و تاسیسات عامه آسیب رسانیده نتواند و پلان های امنیتی و مردمی تان را با انسجام و هماهنگی بیشتر به پیش ببرید.