عبدالستار میرزکوال والی کندز، به ولسوالی چهاردره سفر کرد.

میرزکوال در نخستین سفرش به آن ولسوالی طی نشستی، با بزرگان اقوام و متنفذین، پیشنهادات و مشکلات آنان را از نزدیک استماع نمود‌.
بزرگان قومی، پیشنهادات خود را در بخش های ساخت و ساز برنامه های انکشافی، صحی، تعلیمی، اعمار بندها، پیشرفت و ترقی با رهبری مقام ولایت شریک کرده اند.
آنان هم‌چنان در مورد تطبیق برنامه‌های انکشافی گفتند که مردم چهاردره متعهد است تا با تمام قوت و توان از تطبیق برنامه‌های حکومت زیر چتر نظام دولت جمهوری اسلامی افعانستان حمایت و از آنان نظارت و حفاظت همه جانبه نمایند.
آقای میرزکوال، اطمینان داد که رهبری مقام ولایت در تلاش است تا در بخش بهبود اوضاع امنیتی، انکشاف، صحت، برنامه‌های تعلیمی و زراعتی توجه ویژه داشته باشد.