پیشرفت ۷۵ درصدی کار ساخت کانال کوچۀ مسجد سفید در شهر هرات

پیشرفت ۷۵ درصدی کار ساخت کانال کوچۀ مسجد سفید در شهر هرات
این پروژه به‌طول مجموعی ۶۵۰ متر، قرار است از بودجۀ اداره شاروالی به ارزش بالغ بر ۹ میلیون افغانی تطبیق گردد.
با اکمال کار این پروژه، مردم‌ محل از مشکلات آلودگی، گل و لای و مواردی ازین دست مصؤن خواهند شد و بیش از ۱۵۰۰ خانواده به‌صورت مستقیم از تطبیق آن مستفید می‌گردند.