۱۷۷ پروژه میثاق شهروندی در ولسوالی ورس بامیان به بهره‌برداری سپرده شد،

۱۷۷ پروژه میثاق شهروندی در ولسوالی ورس بامیان به بهره‌برداری سپرده شد،
پروژه‌های مذکور شامل؛ ۱۲۳ پروژه آبرسانی، ۲۷ پروژه برق آفتابی و آبی، ۲ پروژه سرک و ۲۵ پروژه آب زراعتی در سطح ولسوالی ورس توسط سیدانور رحمتی والی ولایت بامیان و با حضور مسئولین ملکی و امنیتی این ولایت افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد.