ریاست تعقیب اوامر و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در سطح محلات

زندگینامه جاوید شریفی رئیس تعقیب اوامر و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در سطح محلات

جاوید شریفی در سال ۱۳۶۶ خورشیدی در ولایت میدان وردک چشم به جهان گشوده است. وی مکتب را در سال ۱۳۸۵ به پایان رسانیده. و در سال ۱۳۸۷ خورشیدی در اداره ارگان‌های محلی آغاز به کار کرد.
شریفی در سال ۱۳۹۵ خورشیدی سند لیسانس خویش را در رشته اداره و تجارت به دست اورده است.
وی در جریان ماموریت‌اش در سه لویه‌جرگه و دیگر پروسه‌های ملی سهم فعال داشته که به پاس خدمات شایسته، مدیریت بهتر و کار صادقانه‌اش سه بار از سوی رؤسای جمهور وقت با اعطای تقدیر نامه مورد تحسین قرار گرفته است.
شریفی قبلا به حیث مسوول تعقیب هدایات و اوامر مقام عالی در اداره ارگانهای محلی و به حیث مسوول هماهنگی و گزارش دهی ولایات ایفای وظلفه نموده است.
جاوید شریفی بر اساس حکم شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری به حیث رئیس تعقیب اوامر و هدایات مقام عالی در سطح محلات تقرر حاصل نموده است.

 

معرفی ریاست:

هدف:

تشکیل:

وظایف و مکلفیت های ریاست:

دست آوردها:

پلان کاری: