ریاست تعقیب اوامر و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در سطح محلات

بیوگرافی رئیس مربوطه:

شکریه جلالزی در سال  ۱۳۷۰ ه.ش، در قریه کمال بابا خیل ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک متولد گردیده و در سال ۱۳۸۸ پس از فراغت از لیسه عالی سوریا، شامل انستیتیوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان در رشته مدیریت تجارت گردید.

جلالزۍ پس از فراغت از انستیتیوت شامل پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل گردیده و سند لیسانس و ماستری خود را در همین رشته از پوهنتون کابل بدست آورد.

بانو جلالزی در سال  ۲۰۱۰ میلادی با نهاد (WSCP) در بخش فرهنگی آغاز به کار نمود و در سال  ۲۰۱۴ به عنوان عضو منتخب بورد اجراییوی مرکز هم‌آهنګی جامعه مدنی شروع به کار نمود و الی اکنون عضویت این بورد را دارا می‌باشد و در سال ۲۰۱۵ مؤسسه «هم‌آهنگی و پیشرفت زنان افغان (AWCPO)»را بنیان گذاشت.

محترمه جلالزی، در بخش‌های؛ رهبری و مدیریت، حقوق زنان، صلح، اشتراک مدنی و بسیج کردن جامعه از نهادهایCPI ، USAID، CCI،ABC-TV ، UNDP-N peace وUSA-state department  برنامه‌های آموزشی را فرا گرفته است. نامبرده یک شخصیت فرهنگی، شاعر، نویسنده و خبرنگار آزاد است که با رسانه‌های ملی و بین المللی روابط نیک دارد.

موصوفه در سال ۲۰۱۳ مدال طلا را به عنوان خانم شجاع از اداره گرین مونشن و در سال ۲۰۱۸ از سفارت جمهوری چک در کابل سمبول تاج طلا را بدست آورده است. .قابل یادآوریست که محترمه جلالزی در بخش حکومتداری خوب و اعتماد سازی میان دولت و مردم فهم عمیق و تجربه کافی دارد.

خانم جلالزی به تاریخ ۲۷ماه دلو سال ۱۳۹۹ به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری، منحیث رئیس تعقیب هدایات و اوامر مقام عالی ریاست جمهوری در سطح محلات تقرر حاصل کرده و تا فعلاً در همین ریاست به وظیفه خود ادامه می‌دهد.

شماره تماس: +۹۳(۰)۷۸۵۵۱۷۰۸۰

آدرس ایمیل: ۲۰۱۸shukria@gmail.om

تشکیل:

معرفی و هدف از تشکیل ریاست:

ریاست تعقیب اوامر و هدایات مقام عالی در سطح محلات در ماه جدی سال ۱۳۹۸ به منظور رهبری، مدیریت و انسجام امور مربوط ریاست و حصول اطمینان از ابلاغ و تطبیق هدایات و اوامر، احکام، فرامین و مصوبات رهبری دولت و اوامر مقام اداره در سطح  اداره مرکزی و ادارات محلی ایجاد گردید.

پروفایل وظایف مکلفیت های ریاست و وظایف کلی:

-مدیریت و نظارت از ایجاد میکانیزم‌ها و سیستم‌های اداری و الکترونیکی جهت تسریع روند کاری و مؤثریت امور به منظور تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در سطح محلات

-مدیریت، نظارت و حصول اطمینان از انجام مطالعات و تحلیل اوضاع امنیتی، انکشافی، حاکمیت قانون، امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی براسا جمع‌آوری معلومات از ادارات محلی و انعکاس آن به مقام رهبری اداره جهت تصمیم‌گیری‌های بعد

-نظارت و حصول اطمینان از تطبیق اوامر، احکام  و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در سطح محلات به منظور بهبود وضعیت امور در سطح ادارات محلی

-نظارت، مدیریت و حصول اطمینان از موجودیت میکانیزم‌های مؤثر به منظور ثبت، ابلاغ و تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در سطح محلات

– نظارت، مدیریت و حصول اطمینان از اجراآت به موقع بخش‌های مختلف و ریاست‌های مرکزی اداره جهت تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در سطح محلات

-مدیریت، نظارت و حصول اطمینان، در قسمت رسیده‌گی به مطالبات، چالش‌ها و مشکلات ادارات محلی در محدوده صلاحیت‌های وظیفوی مربوطه جهت انعکاس آنها به مقام رهبری اداره جهت اتخاذ تصامیم بعدی

-تحقق اهداف و برنامه‌های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه

-رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه‌ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه

-رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه

-تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت به دست آوردن اهداف استراتیژیک اداره

-تشخیص و پیشنهاد نیازمندی‌های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه

-انتقال مهارت‌های مسلکی به شیوه تدویر ورکشا‌پ‌ها، سیمینارها و آموزش‌های جریان کار به کارکنان تحت اثر

-ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه، به منظور بهبود عملکرد، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالا بردن ارتقاع ظرفیت کارکنان

-تآمین ارتباطات و هماهنگی دوامدار با بخش‌های مرکزی، وزارت‌ها، ادارات دولتی و ادارات محلی به منظور تعقیب و حصول اطمینان از تطبیق اوامر، احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در سطح محلات

-ایجاد ارتباطات، هماهنگی و همکاری در تنظیم سفرهای مقام عالی ریاست جمهوری به ولایات

-تآمین هماهنگی مؤثر با تمام ریاست‌ها و شعبات مرکزی به منظور جلوگیری از اجراآت پراگنده و تعقیب احکام، هدایات و اوامر مقام عالی ریاست جمهوری از یک مرجع مشخص

دستآورد های کاری سال ۱۳۹۹:

دریافت، ابلاغ و اخذ  گزارش از تطبیق بیش از ۷۰۰ هدایتِ جلالتمآب رییس صاحب جمهور، به ولایات و ریاست های مرکزی

تهیه و ترتیب طرح بورد والیان برکنار شده

تهیه ۱۵ گزارش نبض اجتماع  ولایات در روند صلح

تهیه گزارش ارزیابی ولسوالان

تهیه گزارش پارک‌های صنعتی

تهیه گزارش، تشخیص مسیر سیل‌بر‌ها در ۳۴ ولایت کشور

تهیه و توحید گزارش برگزاری روز جوانان، روز ملی بیرق و روز استقلال در سطح ولایات

تهیه لیست وسایط زرهی در ولایات

تهیه مشخصات نظامیان رها شده از بند گروه طالبان

تهیه پروژه‌های معلق در سطح ولایات و فرستادن آن به مقام عالی و وزارت خانه‌های مربوطه

تهیه پروژه‌های معلق در سطح ولایات و فرستادن آن به مقام عالی و وزارت خانه‌های مربوطه

ترتیب ۵ گزارش از جلسات کمیته صرافان در سطح ولایات

تهیه و ترتیب گزارش قطع جنگلات در سطح ولایات

ترتیب گزارش سیلاب‌زده‌گان ۱۳ ولایت کشور

ارسال ۲۹۰ پیام‌ تبریکی جلالتمآب رئیس جمهور ، به مناسبت عید سعید قربان به بزرگان در ۳۴ ولایت

تهیه و ترتیب مطالبات اعضای جرگه مشورتی صلح

بررسی همه جانبه هدایات فرستاده شده دفتر شورای امنیت ملی و اداره امور و ارسال گزارش از اجراآت آن

ترتیب وضعیت امنیتی ولسوالی‌ها بر اساس سه کتگوری(امن، متوسط و ناامن)

تهیه گزارش مؤثریت پولیس محلی

تهیه ۹۰ گزارش از وضعیت امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ولایات و ارسال ان به  مراجع مربوط

تهیه و ترتیب ۲۰ گزارش از وضعیت کرونا در سطح ۳۴ ولایت کشور

ترتیب و توحید ۱۰ گزارش از هفته کاهش خشونت

ترتیب گزارش کامل معادن کوچک و بزرگ ولایات

تهیه گزارش ذخایر استراتیژیک (گندم)

تنظیم و برگزاری ویدیو کنفرانس ولسوالان با رئیس جمهور جهت ارائه چالش‌ها موجود مرتبط کرونا در سطح همه ولسوالی‌های افغانستان

تنظیم وی‌تی‌سی‌های والیان با رئیس جمهور در جریان نشر ویروس کرونا

تنظیم سفرهای اشتراک کننده‌گان جرگه  مشورتی صلح از ولایات، تنظیم امورات جرگه در سطح ولایات و ادارات مرکزی

تهیه گزارش و ارایه طرح به جهت ازدیاد صلاحیت‌های اجرایی ولسوالان

تشخیص مکاتب جهت شامل شدن در سیستم GPS

تهیه و ترتیب آجندای کابینه شامل خواسته‌های والیان

تکثیر مصوبات، ابلاغ آن به ادارات مربوطه و ارسال گزارش از اجراآت آن به مقام عالی ریاست جمهوری

ارایه طرح به جهت ازدیاد صلاحیت‌های وظیفوی برای وکلای گذر در سطح ولایات و ولسوالی‌ها

گزارش جلوگیری از قطع جنگلات

ترتیب بسته معلوماتی برای والیان

ترتیب دیتابیس از مجموع هدایات مقام عالی

ترتیب گزارش از کارکردهای ریاست تعقیب اوامر و هدایت مقام عالی در سطح محلات

گزارش ویدیو کنفرانس رئیس جمهور با ولسوالان:

گسترش ویروس کرونا در سطح کشور باعث نگرانی‌های روز افزون شهروندان در سطح محلات به ویژه ولسوالی‌ها به دلیل نبود امکانات کافی در زمینه گردید. ریاست تعقیب اوامر و هدایات مقام عالی در سطح محلات به منظور رسیده‌گی عاجل به پیشنهادات و تقاضا های ولسوالان طرح جامع و همه جانبه را خدمت جلالتمآب رئیس صاحب جمهور تقدیم نمودند که جناب شان طرح کامل را پذیرفتند.

۲۹۰ ولسوالان کشور از ۳۴ ولایت همزمان از طریق وی‌تی‌سی با جلالتمآب رئیس جمهور وصل گردیدند و همه مشکلات، چالش‌ها و پیشنهادات شان را به گونه مستقیم جهت مدیریت درست، شیوع ویروس کرونا در سطح ولسوالی‌ها شریک ساختند که جلالتمآب ایشان اقدامات همه جانبه را در زمینه گرفتند و هدایت همه جانبه را صادر کردند.

کمیته ولایتی جرگه مشورتی صلح:

اعضای رهبری جرگه مشورتی صلح، به منظور پیش‌برد عاجل‌تر امورات جرگه و برگزاری بهتر آن، کمیته‌یی را تحت عنوان «کمیته ولایتی» ایجاد کردند که ریاست تعقیب اوامر و هدایات مقام عالی در سطح محلات، اداره ارگان‌های محلی مسئولیت کلی این کمیته را به عهده داشتند.

این ریاست تحت چتر کمیته ولایتی وظایف همچون؛ تنظیم سفرهای اشتراک کننده‌گان جرگه از ۳۴ ولایت کشور، تنظیم امورات مرتبط به ولایات و ادارات مرکزی و هماهنگی امورات محوله را انجام دادند.

پلان کاری سال جاری به صورت بولیت پوینت:

– دریافت و ابلاغ هدایات مقام عالی به ریاست‌‌های مرکزی و ولایات و ارسال اجراآت آن به مقام عالی و ادارات مربوطه

– تلاش در جهت الکترونیک‌سازی تطبیق اوامر و هدایات مقام عالی در ادارات محلی با استفاده از سیستم منظم و معیاری

– تهیه و ترتیب ۲۸۸ گزارش روزانه امنیتی و ۴۸ گزارش هفته‌وار میثاق امنیتی ولایات

– تهیه، ترتیب، غنامند سازی، تدوین و تحلیل ۲۴ گزارش نبض جامعه در پروسه صلح، با استفاده از روش‌های نوین جمع‌آوری معلومات و اطلاعات و ارائه آن به رهبری دولت

– تهیه و ترتیب  ۱۲ مورد گزا رش ماهوار کمیته محافظت از صرافان، ۱۲ مورد گزارش جلوگیری از قطع جنگلات، ۱۲ گزارش تلفات ملکی و ۱۲ مورد گزارش حمایت از  نظام در سطح کشور.