ریاست اسناد و ارتباط

بیوگرافی مختصر عبدالله حسرت رئیس اسناد و ارتباط:


عبدالله حسرت فرزند نصرالله در سال ۱۳۷۱ خورشیدی، در قریه چینو، ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا، دیده به جهان گشوده.
آموزش های ابتدایی خویش را از مکتب باغیچه، مربوطات مردان کوزه پښتونخوا و آموزش های متوسطه اش را در خیرآباد مردان به پایان رسانیده و در بخش علوم سیاسی از پوهنتون عبدالولی خان سند لیسانس خویش به دست آورده است.
آقای حسرت، مقالات متعددی در زمینه های مختلف سیاسی و اجتماعی در آسیای مرکزی و جنوبی، به ویژه افغانستان، در وب سایت ها و روزنامه های مختلف نوشته است.
وی که از کوزی پښتونخوا به زادگاهش پکتیا بازگشت، به عنوان مدیر رسانه محلی در این ولایت کار کرده است.
آقای حسرت در ادامه فعالیت های نویسندگی و رسانه ای خود، در ۱۳۹۶ کار خود را به عنوان سخنگوی ولایت پکتیا رسماً آغاز کرد و سه سال با صداقت و ایمانداری كامل در این زمینه كار كرد.
موصوف به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره ۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۶ مقام عالی ریاست جمهوری، به عنوان رئیس اسناد و ارتباط گماشته شد.
موفقیت بیشتر در آینده برای آقای حسرت خواهانیم.

معرفی ریاست:

هدف:

تشکیل:

وظایف و مکلفیت های ریاست:

دست آوردها:

پلان کاری: 

شماره تماس و آدرس ایمیل:

ab.hasrat@gmail.com

۹۳۷۷۲۲۷۲۰۰۲+