خبرهای ولایات

امتحان رقابتی ۲۸ تن از متقاضیان شاروالی های مزارشریف، کندهار و سرپل
امتحان رقابتی ۲۸ تن از متقاضیان شاروالی های مزارشریف، کندهار و سرپل
تجلیل از روز جهانی زن در اداره مستقل ارگانهای محلی
تجلیل از روز جهانی زن در اداره مستقل ارگانهای محلی
ورکشاپ بهبود اجراات اداره عامه در سطح ولایات - اداره مستقل ارگانهای محلی
ورکشاپ بهبود اجراات اداره عامه در سطح ولایات - اداره مستقل ارگانهای محلی
ملاقات رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی با شاروالان پنج ولایت کشور
ملاقات رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی با شاروالان پنج ولایت کشور
prev next

گالری های بیشتر...