خبری اعلامیه

رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی، بعد از دریافت اطلاعات، اسناد و شواهد فساد از طریق کارمندان و رهبری شاروالی شهر هرات، به تحقیق موضوع پرداخته و با کمک اداره محلی هرات و ریاست محترم امنیت ملی، بعدازظهر چهارشنبه مورخ ١١ دلو ١٣٩۶، هیئت تفتیش اداره مستقل ارگانهای محلی را که برای تفتیش از شاروالی هرات به این ولایت رفته بودند، به صورت بالفعل، در حال اخذ رشوت معادل سیزده هزار دالر دستگیر نمود که تحقیقات جدی برای دستگیری سایر افراد مفسد و دخیل در این قضیه جریان دارد.
اداره مستقل ارگانهای محلی، ضمن اظهار سپاس از کارمندان اداره محلی هرات، بویژه شاروال و کارمندان شاروالی این شهر و ریاست امنیت ملی به خاطر همکاری های بی دریغ شان در امر دستگیری افراد مفسد، مجددا اظهار تعهد قطعی در مبارزه با فساد و مفسدین می نماید و از مردم خسته از فساد در مرکز و ولایات، نهادهای مدنی، رسانه ها و از تمامی ماموران این اداره خواهشمند است که در مبارزه با فساد، با این اداره همکاری نموده و تمامی اسناد و شواهد مبنی بر وجود حلقات مفسد را به رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی به صورت حضوری و یا از طریق شبکه های اجتماعی این اداره و فیس بوک رهبری با ما شریک سازند.
اداره مستقل ارگانهای محلی، بر اساس استراتیژی ملی مبارزه با فساد، ضمن محفوظ نگاه داشتن هویت اشخاص همکار، با اشخاص مفسد مطابق قانون برخورد نموده و آنها را به ارگانهای عدلی و قضایی تسلیم خواهد نمود.
رییس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی، آقای عبدالمتین بیک، در پیوند به این رویداد، چنین اظهار می نمایند: “مفسدین برای اخذ رشوت از مردم و کارمندان، گونه ای برخورد می کنند که گویا مقامات این اداره در امر فساد شریک اند تا باعث ترس و مانع شکایت مردم به مقامات اداره شوند اما ما اعلام می کنیم که کارمندانی که در دستگیری مفسدین، نقش دارند، تشویق می شوند و مفسدین بدون شک به جزای اعمالشان خواهند رسید، بنا از همه هموطنانمان می خواهیم در نهادینه شدن فرهنگ مبارزه با فساد با ما همکار باشند.”

و من الله التوفیق
دفتر مطبوعاتی اداره مستقل ارگانهای محلی