مطبوعاتی بلنلیک

روح الله نیازی، به عنوان معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی تقرر حاصل نمودند.

روح الله نیازی، یکی از شخصیت های فعال و تحصیل یافته کشور بوده که در سال ١٣۵٧ در ولایت کندز متولد شده است. ایشان دارای مدرک لیسانس اداره و تجارت و ماستری رشته علوم سیاسی از پوهنتون یورک انگلستان می باشد. وی با بیش از ١۶ سال سابقه کاری در ادارات دولتی و غیر دولتی نظیر؛ ریاست عمومی منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی، رئیس واحد هماهنگی استراتیژیک اداره مستقل ارگانهای محلی، معاون برنامه بین المللی سیکا SIKA( USAID) ، مسئول برنامه رهبران جوان YLF، مشاور ارتقای ظرفیت در اداره امور ریاست جمهوری و سایر موسسات ملی و بین المللی، توانمندی و تعهد خویش را به مردم و حکومت به اثبات رسانیده است.
بنا بر لزوم دید رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی و با توجه به کارکردهای موثر محترم روح الله نیازی در بخش انکشاف اداره و شفافیت در استخدام، به اساس پیشنهاد مقام این اداره و حکم شماره ٨۴٣ مورخ ٢۶ دلو ١٣٩۶ مقام عالی ریاست جمهوری، به حیث معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی در بست مافوق رتبه تقرر حاصل نمودند.
رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی، ضمن تشکری از زحمات بی شائبه محترم عبدالمالک صدیقی، معین پیشین این اداره، موفقیت و کامیابی مزید برای محترم روح الله نیازی مسئلت دارد.

دفتر مطبوعاتی اداره مستقل ارگانهای محلی