مطبوعاتی بلنلیک- سیمه ییزه اورګانونو اداره

قرار است فردا یکشنبه مورخ ۱۲ حمل ۱۳۹۷ خورشیدی امتحان تحریری استخدام شاروالان جدید برای ۱۱ شهر برگزار گردد.
در مراسم افتتاحیه امتحان شاروالان، رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی، اعضای بورد تعینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و تعدادی از اعضای جامعه مدنی حضور خواهند داشت.
به همین منظور از تمام رسانه های محترم ملی و بین المللی تقاضا داریم که برای پوشش خبری پروسه امتحان و برای تضمین شفافیت تقرر شاروالان، تیم خبری خود را اعزام نموده، رسالت ملی خود را ادا و ما را ممنون سازید.

با احترام
دفتر مطبوعاتی اداره مستقل ارگانهای محلی
زمان: ده بجه قبل از ظهر
مکان: کابل/ افشار/ تالار مولانا جلاالدین بلخی/ انستیتیوت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
شماره تماس: ۰۷۰۴۹۹۹۹۳۵
ایمیل ادرس: gulaghazamiri@gmail.com