مطبوعاتی بلنلیک- سیمه ییزه اورګانونو اداره

قرار است فردا، یکشنبه، مورخ ١۶ ثور ١٣٩٧ کنفرانس مطبوعاتی مشترک سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی و سخنگوی ثبت و احوال نفوس در مورد روند توزیع تذکره کاغذی در مرکز و ولایات برگزار گردد. بنا از همه رسانه های محترم ملی و بین المللی خواهشمندیم جهت پوشش رسانه ای این کنفرانس تشریف اورده و رسالت رسانه ای خویش را ادا نمایند.
زمان: یکشنبه ١۶ ثور ١٣٩٧، ساعت ١٠:۴۵ قبل ازظهر
مکان: مرکز رسانه های حکومت

قبلا از تشریف اوری به موقع خبرنگاران و پوشش رسانه ای این برنامه سپاسگزاریم.

بااحترام

دفتر مطبوعاتی اداره مستقل ارگانهای محلی و اداره ثبت احوال و نفوس