داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی سولر لایتنگ که در ولایت سرپل

اداره مستقل ارگانهای محلی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی سولر لایتنگ که در ولایت سرپل اعمار میگردد اشتراک نموده و نقل شرطنامه...

Apr 21, 2018 May 11, 2018
داوطلبی تدارک (54) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

اداره مستقل ارگانهای محلی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک (54) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت این اداره اشتراک...

Apr 18, 2018 May 09, 2018
اعلان تجارتی( اعمار پارکینگ و ارشیف)

اداره مستقل ارگانهای محلی اعمار پارکنگ و ارشیف که مشخصات آن درج شرطنامه می باشد در سال مالی 1397 ضرورت دارد، شرکت های ساختمانی که اسناد اصولی به دست داشته...

Apr 11, 2018 May 01, 2018
اعلان تجارتی ( قراداد یک دربند حویلی واقع ناحیه 10 شهر کابل)
اداره مستقل ارگانهای محلی یک دربند حویلی را برای دفاتر کاری ریاست های نظارت و ارزیابی ، ریاست اطلاعات و آگاهی عامه و ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی از بابت سال مالی 1397 با مالک حویلی خیر محمد ولد امیر محمد واقع ناحیه 10 شهر کابل موقعیت دارد...
Apr 10, 2018 May 01, 2018
اعلان تجارتی ( اعمار تعمیر از کانکس)

اداره مستقل ارگانهای محلی برای اعمار تعمیر از کانکس که مشخصات آن درج شرطنامه می باشد که مشخصات آن درج شرطنامه می باشد در سال مالی 1397 ضرورت دارد ادارات...

Apr 10, 2018 May 01, 2018
اعلان تجارتی (پروژه اعمار پارک تفریحی در مرکز ولایت لغمان)

اداره مستقل ارگانهای محلی پروژه اعمار پارک تفریحی در مرکز ولایت لغمان تطبیق میگردد ، از بودجه غیر اختیاری که تمویل کننده آن کشور هندوستان میباشد برای سال...

Apr 04, 2018 Apr 24, 2018
اعلان تجارتی ( پروژه احداث جقل اندازی 1.5 کیلومتر سرک ولایت بغلان)

اداره مستقل ارگانهای محلی پروژه احداث و جغل اندازی 1.5 کیلومتر سرک در ولایت بغلان صنعتی تطبیق میگردد ، از بودجه غیراختیاری که تمویل کننده آن کشور هندوستان...

Apr 04, 2018 Apr 24, 2018
اعلان تجارتی ( پروژه کانکریت 2 کیلومتر سرک ولایت بغلان)

اداره مستقل ارگانهای محلی پروژه کانکریت دو کیلومتر سرک و عرض هفت متر، که در مرکز ولایت بغلان تطبیق میگردد، از بودجه غیر اختیاری که تمویل کننده آن کشور...

Apr 04, 2018 Apr 24, 2018
اعلان داوطلبی (جنراتور 80 کیلووات)
اداره مستقل ارگانهای محلی برای ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی، ریاست نظارت و ارزیابی و ریاست اطلاعات و آگاهی عامه ، یک پایه جنراتور (80) کیلووات مورد ضرورت خویش را از بابت سال مالی 1397 که مشخصات آن درج شرطنامه می باشد به اعلان می...
Mar 27, 2018 Apr 16, 2018
اعلان داوطلبی اداره مستقل ارگان های محلی!
اعلان داوطلبی اداره مستقل ارگان های محلی! اداره مستقل ارگان های محلی برای ریاست های مرکزی (84) قلم قرطاسیه باب و تجهیزات دفتری خویش را از بابت سال مالی 1397 که مشخصات آن درج شرطنامه می باشد به اعلان می سپارد. ادارات دولتی و شرکت های تجارتی...
Mar 05, 2018 Mar 25, 2018
صفحه 1 از 5
قبل12345بعد