دستاوردها

مختصر دستآورد های ریاست اطلاعات و آگاهی عامه اداره مستقل ارگان های محلی از بابت سال1395 خورشیدی:

 • ترتیب و تدوین استراتیژی مطبوعات.
 • برگزاری کنفرانس ملی چهار روزه سخنگویان ولایتی.
 • ترتیب و تدوین طرزاالعمل مصئونیت و تأمین امنیت رسانه ها و ژورنالیستان به همکاری شورای امنیت.
 • ترتیب و تدوین  طرزالعمل  قانونمند سازی آزادی بیان.
 • برگزاری جلسات با دونران به حمایت دفاتر مطبوعات  در سطح محلات.
 • ایجاد کمتیه های مصئونیت خبرنگاران در 34 ولایت کشور.
 • ارتقای آمریت آگاهی عامه و نشرات به ریاست اطلاعات و آگاهی عامه.
 • استخدام کارمندان مسلکی .
 • ایجاد رسانه های اجتماعی برای تمام ولایات کشور(34).
 • ایجاد وایبرگروپ ها جهت هماهنگی مرکز با ولایات (وایبر گروپ والیان، وایبر گروپ سخنگویان، وایبر گروپ شاروالان و وایبر گروپ شورای ولایتی).
 • راه اندازی ده کمپاین جهت حمایت های مردمی از حکومت و نیروهای امنیتی کشور.
 • راه اندازی چهار کمپاین در تمام ولایات کشور در مورد حمایت از کنفرانس های بین المللی (بروکسل و وارسا).
 • راه اندازی کمپاین در تمام ولایات کشور پیرامون  حمایت از افتتاح پروژه های ملی ( بند سلما، پروژه کاسا یکهزار و افتتاح خط آهن میان کشور دوست چین).
 •  راه اندازی دو برنامه اهدای خون در مرکز و ولایات کشور برای قربانیان نیروهای امنیتی و قربانیان افراد ملکی، ناشی از حادثه های تروریستی ،28 اسد و دهم محرم.
 • حضور فعال در مطبوعات ( رسانه ها) غرض آگاهی دهی به مردم از دست آورد های دولت به سطح مرکز و ولایات کشور.
 • نشر و تکثیر حدوداً (150) اعلامیه مطبوعاتی اداره از پروگرام ها و مجالس رهبری اداره مستقل ارگان های محلی.
 • فراهم نمودن زمینه ارتقای ظرفیت به کارمندان ریاست اطلاعات وآگاهی عامه از طریق تدویر ورکشاپ ها، سمینار های داخلی و خارج از اداره.
 • سفر تیم مطبوعاتی با رهبری اداره مستقل ارگان های محلی غرض تهیه گزارش به(12) ولایت کشور.
 • خریداری و اهدای یک سیت مبایل هوشمند همراه با سیمکارت برای سخنگویان (34) ولایت کشور، جهت پیشبرد امور رسانه ها اجتماعی.
 • تماس و هماهنگی فعال مرکز با دفاتر سخنگویان ولایتی.
 •  فلمبرداری و عکاسی بیش از صد برنامه (جلسات، کنفرانس ها و ملاقات های رسمی) اداره.
 • اشتراک فعال در کجالس مطبوعاتی ریاست جمهوری، شورای امنیت، وزارتخانه و مرکز رسانه های حکومت.
 • هماهنگی با دونر های حمایت کننده بین المللی اداره.
 • تحلیل و توحید برنامه تبلیغاتی ولایات که در هر 4 ماه کنفرانس مطبوعاتی، 12 نشست مردمی.