بیوگرافی رییس

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

بیوگرافی مختصر

 

نام :                      عبدالغیاث

ولد :                   غلام جیلانی خان

ولدیت :             غلام سرورخان

سکونت اصلی :    ولایت وردک ولسوالی جغتو قریه بیدمشک

سکونت فعلی :      ناحیه پنجم ساحه قرغه

تحصیل :             لسانس دررشته ژورنالیزم

وظیفه فعلی :

 رئیس واحدهای اداری دربست دوم

وظیفه قبلی :

 معاون ولایت خوست بعدا رئیس امورولایات وزارت امورداخله رئیس تشکیلات وزارت امورداخله بعدآ با  ایجاد اداره مستقل ارگانهای محلی رئیس ریاست واحدهای اداری    

سفرهای داخلی :

 به (34)ولایت کشوروولسوالیهای مربوطه آن

سفرهای خارجی :

بخاطرارتقا ظرفیت به کشورهای جاپان،کوریا، بنگله دیش، آذربایجان سفرنموده وسرتیفکت های انرا اخذ نموده است.