بیوگرافی رئیس

بیوگرافی مختصر

 

نام :                    عبدالغیاث

ولد :                   غلام جیلانی خان

ولدیت :                غلام سرورخان

سکونت اصلی :       ولایت وردک ولسوالی جغتو قریه بیدمشک

سکونت فعلی :         ناحیه پنجم ساحه قرغه

تحصیل :               لسانس دررشته ژورنالیزم

وظیفه فعلی :

رئیس واحدهای اداری دربست دوم

وظیفه قبلی :

معاون ولایت خوست بعدا رئیس امورولایات وزارت امورداخله رئیس تشکیلات وزارت امورداخله بعدآ با  ایجاد اداره مستقل ارگانهای محلی رئیس ریاست واحدهای اداری    

سفرهای داخلی :

به (34)ولایت کشوروولسوالیهای مربوطه آن

سفرهای خارجی :

بخاطرارتقا ظرفیت به کشورهای جاپان،کوریا، بنگله دیش، آذربایجان سفرنموده وسرتیفکت های انرا اخذ نموده است.