بیوگرافی مختصر رئیس تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

محترم محب الله "سعید" رئیس تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اداره مستقل ارگانهای محلی در ولایت کابل در یک خانواده متدین و روشن فکر چشم به جهان گشود، بنابر شرایط وقت به ناچار راهی دیار هجرت گردید وتعلیمات ابتدائی متوسطه خویشرا تا سویه بکلوریا در لیسه التقوا پشاور پاکستان تکمیل نموده و به درجه لیسانس در رشته کمپیوتر ساینس از پوهنتون پشاور پاکستان در سال 1382 فارغ گردید و هنگامیکه به کشور بازگشت لیسانس دوم خود را در بخش اداره و منجمنت و همچنان پروگرام ماستری خویش را اخیرأ در بخش مدیریت اطلاعات در پوهنتون باختر به اتمام رسانید و دارای دیپلوم یکساله در بخش تکنالوژی معلوماتی از پوهنتون سیکاس پشاور پاکستان نیز میباشد موصوف در ادارات مختلف دولتی در پست های چون آمر طرح دیتابیس و مشاور تکنالوژی معلوماتی معینیت رشد ظرفیت های وزارت احیا و انکشاف دهات ، مشاور ارشد ارتقا ظرفیت پروژه ارتقا ظرفیت های کارمندان رسمی دولت در وزارت تحصیلات عالی ، آمر در بخش معلومات بنیاد آسیایی / ریاست مستقل ارگان های محلی ، آمر تکنالوژی معلوماتی در اداره مستقل ارگانهای محلی ، مسئوول ارشد تکنالوژی معلوماتی در اداره مستقل ارگانهای محلی ، سرپرست ریاست تکنالوژی معلوماتی اداره مستقل ارگانهای محلی و اخیرأ به حیث رئیس تکنالوژی معلوماتی اداره مستقل ارگانهای محلی از طریق رقابت آزاد ایفای وظیفه نموده است.

موصوف عضویت پوهنتون ها و مراجع با اعتبار جهان را چون:

I. عضو برنامه المنای رهبری ارشد (ALUMNI )ایالات متحده امریکا

II. عضو رسمی بورد خاص تکنالوژی معلوماتی وزارت تکنالوژی و مخابراتی (CIO )

III. عضو انسیتوت جهانی تکنالوژی معلوماتی سیسکو (CISCO)

IV. عضو انسیتوت جهانی تکنالوژی معلوماتی مایکروسافت (Microsoft )  را نیز دارا میباشد.

قابل ذکر است که موصوف به لسانهای دری ، پشتو ، انگلیسی، و اردو تسلط کامل دارد.