دستاوردها

دست آوردها:

  • تطبیق %85 پروسه رتب و معاش یا به عباره دیگر تقرر به تعداد (5797) کارمند در بخش مرکز و ولایات بدون شاروالی ها
  •  استخدام 32 معاونین ولایات کشور از طریق پروسه رقابت آزاد
  •  استخدام 186 ولسوال از طریق پروسه رقابت آزاد
  •  تکمیل ارزیابی اجراات سالانه بست های عالی رتبه در 28 ولایت
  •  ریفورم 11 شاروالی کشور به سیستم جدید رتب و معاش
  •  ایجاد آرشیف استندرد برای جابجا سازی دفاتر سوانح 10000 کارمند اداره
  •  مرور تمام لوایح وظایف، و از بین بردن 1500 عناوین مختلف، تنظیم 400 عناوین معیاری و ارتباط هر پست با لایحه وظایف آن
  •  ایجاد دیتابیس منابع بشری جهت ارائه سریع تمام معلومات مرتبط به تشکیل و کارکنان اداره
  •  تدویر جرگه های استخدام پیرامون استخدام کارکنان خدمات ملکی به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ولایات (زابل، کندهار، ارزگان، غزنی، نیمروز و خوست)
  •  استخدام بیشتر از 180 تن کارشناس قراردادی در 34 ولایت کشور و استخدام بتعداد 87 تن کارمند قراردادی در بخش های مرکزی و برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی