مرکز رسانه های حکومت

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت یک نهاد جوان در ساختار حکومت افغانستان است که در اواخر سال 2008  به هدف پر کردن خلاء اطلاعاتی میان حکومت، رسانه ها و مردم بوجود آمد. کارمندان مسلکی حوزه رسانه ها و ارتباطات این مرکز با شریک ساختن اطلاعات، روابط میان رسانه ها و نهادهای دولتی را بهبود می بخشند.

توزیع و تشریک اطلاعات و تقویت روابط مسلکی و رسانه ای  میان ارگان های دولتی و رسانه ها، ظرفیت سازی مسلکی، آگاهی عامه و بررسی و تحلیل رسانه ها فعالیت های عمده این مرکز می باشد.  خوشبختانه مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت امروزه به حیث مجرای مورد اعتماد اطلاع رسانی در سطح حکومت افغانستان تبارز کرده است. رسالت این مرکز  تسریع روند اطلاع رسانی حکومت به مردم می باشد. کارمندان مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برای انجام این ماموریت، روزانه با سخنگویان نهاد های حکومتی ، اعضای رسانه های آزاد داخلی و بین المللی و نماینده های مردم کار می کنند.


این مرکز ، منحیث مهمترین مرکز اطلاعات و ارتباطات حکومت با داشتن امکانات ذیل از زمان گشایش تاکنون خدمات با ارزشی را ارائه کرده است:


تالار مطبوعاتی این مرکز با داشتن امکانات مدرن چون سیستم پیشرفته تنظیم صدا، سهولت ویدیو کنفرانس با بیرون از مرکز، ترجمه همزمان و محل تهیه گزارش برای ژورنالیستان مجهزترین و مصروف ترین تالار مطبوعاتی در افغانستان است.

 

  • مرکز منابع رسانه ای این مرکز دارای انترنیت سریع ، کتاب های معتبر و آرشیف دیجتلی است که برای استفاده ژورنالیستان، محصلین و کارمندان دولتی ایجاد گردیده است.
  • برای ارتقای ظرفیت های مسلکی دست اندرکاران مطبوعات، این مرکز سمینارها وگارگاه های آموزشی را به شکل دوره یی برای ژورنالیستان رسانه های آزاد و کارمندان مطبوعاتی دولت مهیا می سازد.
  • به منظور سهولت هرچه بیشتر و دسترسی به اطلاعات موثق، معتبر و بر وقت، کارمندان این مرکز ژورنالیستان داخلی و خارجی را با بخش های مطبوعاتی وزارت خانه ها و دفاتر ولایتی وصل و رهنمایی می نمایند.
  • استدیوی تولید این مرکز علاوه از تهیه و تولید فلم های مستند و پیام های  آگاهی عامه، کاپی ثبت شده کنفرانس های مطبوعاتی را در صورت نیاز و تقاضای ژورنالیستان در اختیار شان قرار می دهد وهمچنان خلاصه این اطلاعات در ویب سایت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت همزمان قابل دریافت می باشد.


هر یک از این فعالیت ها اصول رهبری دولت را در بخش ارتباطات جمعی تقویت می بخشد. مركز اطلاعات و رسانه هاي حكومت از دو پايه اساسي، ‌اداره و برنامه ها متشكل است. در بخش برنامه ها،‌ روابط  با رسانه ها و هم آهنگی، ‌مديرت هاي ارتقاء ظرفيت و ارتباطات، توسعه آگاهي عامه و نظارت و تحلیل رسانه ها فعاليت هاي اساسي را در راستاي رسيدن به اهداف مركز اطلاعات و رسانه هاي حكومت انجام مي دهند.

 

بخش های برنامه مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت:

بخش امور رسانه ها

هدف عمده بخش امور رسانه ها تقویت فضای اعتماد، تأمین روابط نزدیک میان ارگان های حکومتی و رسانه ها و نیز ارایه معلومات دقیق و بر وقت می باشد.  تدویر کنفرانس های خبری برای سخنگوی ریاست جمهوری و اعضای بلند پایه حکومتی، تنظیم مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی، و مهیا ساختن تسهیلات لازم در مرکز  و و لایات برای ارگان های حکومتی و رسانه ها از جمله فعالیت های عمده این بخش می باشد.

 

بخش ارتقاء ظرفيت

بخش ارتقاء ظرفیت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت به هدف بلند بردن ظرفیت های کاری دفاتر اطلاع رسانی حکومت و ژورنالیستان رسانه های آزاد در کابل و ولایات ایجاد گردیده است. این بخش از بدو تاسیس تا حال توانسته است به تعداد هشتاد ورکشاپ آموزشی را برای بیش از 600 ژورنالیست و کارمندان اطلاع رسانی ارگان های دولتی و نهاد های مستقل تدویر نماید.

 

بخش آگاهی عامه

آگاهی عامه یکی از فعالیت های عمده  مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت بوده که هدفش بلند بردن سطح آگاهی مردم  و کارمندان اداره های دولتی افغانستان می باشد.  بخش آگاهی عامه سعی می نماید تا با استفاده از وسایل اطلاع رسانی ممکن در کشور، برنامه های آگاهی دهی جدیدی را طرح و تطبیق نماید تا به نیازمندی های معلوماتی رسیدگی نموده باشد. بخش آگاهی عامه فعالیت های حکومت افغانستان را از طرق مختلف مانند انترنت، نشرات چاپی، گردهمایی ها، فلم های مستند و پیام های رادیویی و تلویزیونی، منعکس می سازد.

 

بخش بررسی و تحليل رسانه ها

بخش بررسی و تحلیل رسانه ها یکی از شعبات مهم دیگری مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت بوده که رسانه های چاپی و الکترونیکی را بررسی و تحلیل می کند. این بخش روزانه دو مرتبه تحلیل رویداد های مهم ملی و بین المللی را در مورد افغانستان به هیئت رهبری و مقامات عالی رتبه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم می نماید.   برنامه ها توسط بخش اداري حمايت مي شوند. اين مديريت شامل بخش مالي،‌تداركات، منابع بشري و امنيت مي باشد. بخش اداري به عنوان عاملي فعال در حمايت تداركاتي اجراي قوي برنامه هاي مركز اطلاعات و رسانه هاي حكومت ايفاي نقش مي نمايد.