برنامه حمایت از ادارات محلی و عرضه خدمات

 

سفر رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی به ولایت هرات

سفر رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی به ولایت هرات

  آقای عبدالخالق فراهی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی به دنبال سلسله سفرهای شان به ولایات، به منظور تطبیق فرمان 45 مقام عالی ریاست جمهوری، بتاریخ 28 عقرب به ولایت هرات سفر نمود. در این سفر چهار روزه که شماری از کارمندان اداره مستقل ارگانهای محلی نیز با آقای فراهی همراه بودند، مورد استقبال گرم مردمی قرار گرفته و  از نزدیک با مسوولین و مردم ولایت هرات دیدار ...