واحد حمایوی برنامه صلح

بیوگرافی عبدالرشید همیم رئیس واحد حمایوی برنامه صلح

عبدالرشید همیم در سال 1985 میلادی در قریۀ ولایتی ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار در یک خانوادۀ علمی و دارای پایگاه اجتماعی بارز چشم به جهان گشود.  نامبرده در ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی بیش از 8 سال ایفای وظیفه نموده است که دستآوردهای بزرگ و چشمگیری داشته است. از جمله این دستآوردها میتوان به ترتیب پلان ستراتیژیک 5 سالۀ وزارت معارف، رهبری برنامۀ WFP در وزارت معارف، ریاستهای معارف در ولایات و مدیریتهای معارف در ولسوالی ها و بخصوص در ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به دستآوردهای ذیل اشاره نمود:

 1. طرح پلان کاری سه ساله، پلان کاری یک ساله و پلان ربع وار براساس برنامه ملی حکومتداری محلی و پلان کاری سه ساله دارالانشای مشترک شورای عالی صلح در راستای تحقق اهداف برنامه صلح.
 2. تقویت نقش  و جایگاه اداره مستقل ارگان های محلی به حیث یک نهاد کلیدی در تطبیق برنامه صلح.
 3. تأمین ارتباطات استراتیژیک در سطح مرکز و محلی در راستای تطبیق هرچه بهتر برنامه صلح.
 4. تقویت ارتباطات منسجم و هماهنگ در بین اداره مستقل ارگان های محلی، دارالانشای مشترک شورای عالی صلح و سایر ادارات ذیدخل در این برنامه.
 5. تقویت نقش و مالکیت والی ها در هبری برنامه صلح.
 6. ایجاد میکانیزم هماهنگی و همکاری در بین دفاتر والی ها، کمیته های صلح ولایتی، درالانشای های صلح ولایتی،شوراهای ولایتی، ارگان های امنیتی، یاست های احیا و انکشاف دهات، زراعت، کار و امور اجتماعی، فواید عامه، نهادهای مدنی، رسانه ها، نهادهای مدافع حقوق زنان و شوراهای عنعنوی محلی در راستای حمایت منسجم آنها از تطبیق برنامه صلح.

 

تحصیلات:

تعلیمات ابتدایی و متوسطۀ خودرا در لیسۀ استقلال (لیسۀ فرانکو- افغان) مقیم پشاور تکمیل نموده و دورۀ تعلیمات ثانوی خود را در لیسۀ عال سلطان شهاب الدین غوری مقیم پشاور پاکستان در سال 2004 به پایۀ اکمال رسانیده است.

محترم همیم دورۀ لیسانس خود را در سال 2004 در فاکولتۀ حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار شروع و در سال 2008 از رشتۀ دپلوماسی و ادارۀ عامه به پایان رسانیده و برای کسب درجۀ ماستری به پوهنتون بین المللی اسلامی اسلام آباد در سال 2009 شامل و در سال 2011 موفقانه فارغ التحصیل گردید.

سایر دوره های آموزشی:

 1. دیپلوم یک ساله در مطالعات بین المللی و  ملل متحد از انستیتوت مطالعات ملل متحد ، دهلی جدید، هندوستان در سال 2011
 2. دیپلوم در زبان عربی و تعلیمات اسلامی از انستیتوت عبدالله بن زید، پشاور، پاکستان در سال 2000
 3. سرتیفیکیت دورۀ عالی انگلیسی از مرکز ELP، پشاور، پاکستان در سال 2002
 4. دیپلوم یک ساله در اداره و تجارت از انستیتوت AIBM، جلال آباد در سال 2005
 5. دیپلوم یک ساله در تکنالوژی معلوماتی از انستیتوت AIBM، جلال آباد در سال 2006

سیمینار ها، کنفرانسها و ورکشاپ ها:

محترم همیم در بسیاری از سیمینار، کنفرانسها و ورکشاپهای متعددی در زمینۀ تعلیمات صلح و حل منازعات، وکالت دفاع، مدیریت و اداره، محاسبه، انکشاف شخصیت کاری، ارتباطات، دپلوماسی و دیگر عرصه ها در کشور های هند، پاکستان، امارات متحدۀ عربی، قطر، عربستان سعودی و افغانستان اشتراک فعال ورزیده است.         

                زبانها:

محترم همیم به زبانهای پشتو، دری، انگلیسی، عربی، فرانسوی و اردو تسلط داشته و به راحتی میتواند با این زبانها تکلم و تحریر نماید.

سابقۀ کاری:

برعلاوۀ داشتن  تحصیلات عالی، محترم همیم در بست های مختلف دولتی و غیر دولتی در سطوح مختلف ایفای وظیفه نموده است که بطور خلص از قرار ذیل میباشد:

 1. رئیس انستیتوت تعلیمی ځلا – جلال آباد – از 2004 الی 2008
 2. مدیر ارتقای ظرفیت و منابع بشری موسسۀ بین المللی اسلامی رفاه – کابل – از مارچ الی اکتوبر 2008
 3. هماهنگ کنندۀ ملی برنامۀ غذایی جهان در وزارت معارف – کابل- از نومبر 2008 الی دسمبر 2009
 4. آمر نظارت و گزارشدهی ریاست عمومی پلان وزارت معارف – کابل -  از دسمبر 2009 الی دسمبر 2010
 5. مسؤول بخش حمایوی والی ها و برنامۀ صلح و نمایندۀ ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در دارالإنشای مشترک شورای عالی صلح – کابل- از دسمبر 2010 الی اپریل 2012
 6. رئیس واحد حمایوی برنامۀ صلح و ادغام مجدد در ادارۀ مستقل ارگانهای محلی – کابل- از می 2012 تا کنون.