دستاورد ها

دستآورد های ریاست عمومی امور شاروالی ها در سال 1391:

اعمار دو تعمیر شاروالی: شاروالی شهر لشکرگاه و شاروالی شهر چاریکار

تجهیز شاروالی ها

اعمار شش تعمیر نواحی: در شهر های مزارشریف، کندهار و لشکرگاه و برعلاوه ازآن اعمار تعمیر مدیریت سرسبزی در شهر لشکرگاه

تهیه لوازم و تسهیلات شعبات مالی و عواید در 17 شاروالی (16 شاروالی مراکز ولایات و 1 شاروالی ولسوالی)

تجهیز 6 شاروالی با بسته مکمل نرم افزار و سخت افزار سیستم مختلط مالی (کمپیوتر، میز، ماشین چاپ، کامره و اسکنر)

انجام برنامه های ارتقای ظرفیت به 33 شاروالی مراکز ولایات و 3 شاروالی ولسوالی جریان دارد.

ریفورم و ارتقای ظرفیت اداره شاروالیها

آغاز دور نخست ریفورم اداره در 11 شاروالی

هماهنگی برنامه ارتقای ظرفیت ریاست عمومی امور شاروالی ها با ریاست ارتقای ظرفیت اداره مستقل ارگانهای محلی و سایر همکاران بین المللی

ارزیابی 53 شاروالی (33 شاروالی مراکز ولایات و 20 شاروالی ولسوالی)

اعمار:

 • اسفالت 383  کیلومتر سرک
 • جغل اندازی 382  کیلومتر سرک
 • 329  کیلومتر پیاده رو
 • 56  محل توقف وسایط
 • 14  تعمیر شاروالی
 • 9  ایستگاه بس های شهری
 • 109  تشناب عامه
 • 27  کیلومتر طول - دیوار استنادی
 • 550  کیلومتر جویچه
 • 1,606  پلچک
 • 300  متر مکعب ساحه جهت دفن کثافات
 • 23,906 متر مربع گلدانهای سرک سرسبز گردیده

عرضه خدمات شاروالی ها

جمع آوری 5 ملیون مترمکعب کثافات در 33 ولایت در ظرف سه سال

اعمار 890 کثافت دانی

امضای تفاهمنامه تخنیکی با وزارت امور شهرسازی

تسوید تفاهمنامه با اداره مرکزی احصائیه

امضای تفاهمنامه با اتحادیه پیشه وران

حصول 17 پلان ستراتیژیک شهری و ارسال آن به شاروالی های مربوط

ترتیب طرح همبستگی شهری با مشوره دونر ها و وزارت مالیه

جمع آوری عواید توسط شاروالی ها در سال 1390 به 25 ملیون دالر

بخش مالی و عوایدی شاروالی ها

جمع آوری عواید توسط شاروالی ها در سال 1391 به 28 ملیون دالر

طی مراحل و منظوری 151 بودجه شاروالی

ایجاد سیستم مرکزی بودجه، عواید و مصارف شاروالی ها

ایجاد سیستم کمپیوتری جهت ثبت املاک در شاروالی ها

ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالی ها در امور بودجه، عواید  و مصارف

تحلیل محصولات جمع آوری شده 145 شاروالی

ثبت مصارف 145 شاروالی بگونه کمپیوتری

تسوید رهنمود مشارکت عامه خصوصی در شاروالی ها

تدویر کنفرانس ملی شاروالان در 23 و 24 عقرب سال 1391

حکومتداری شهرب

قانون شاروالی ها با ضمایم آن بعد از طی مراحل از وزارت عدلیه اکنون در کمیته اقتصادی و تقنین شورای وزیران تحت غور و بررسی قراردارد.

طرح و حصول تاییدی لایحه وظایف بورد مشورتی شاروالی ها

طرح و تسوید ستراتیژی جنسیت، ستراتیژی مکالمات و ستراتیژی شفافیت در شاروالی ها

تدویر برنامه های آموزشی برای شاروالی ها از قبیل: آموزش جنسیت، برنامه های پرکتیک، شورای جوانان، آگاهی عامه، گردهمایی مردمی، روزنامه های شاروالی ها، تورنامنت های ورزشی، بورد های اعلانات، صندوق شکایات، حکومتداری وغیره برنامه های آموزشی مربوط به اجرای امور شاروالی ها

چاپ و نشر مجله ربعوار ریاست عمومی امور شاروالی ها تحت نام کلید شهر

تدویر جلسات هماهنگی گروپ های کاری تخنیکی بشمول رمپپ، هبیتات، ای ایس جی پی، لارا و سایر

هماهنگی با مراجع بین المللی

نظارت درترتیب پلانهای کاری سالانه رمپپ برای شاروالی ها