شاروالیها

شاروالیها

a.قانون شاروالیها

مسوده قانون جدید شاروالیها در ماه جدی از وزارت محترم عدلیه بمنظور طی مراحل به کمیته تقنین شورای وزیران سپرده شده است.

b.شاروالیها با معلومات مختصر

 

وضعیت شاروالیها در افغانستان

 • شاروالیها نهادهای غیر بودجوی دولت میباشند
 • شاروالیها واحد های اداره مستقل ارگانهای محلی بوده که توسط ریاست عمومی امور شاروالیها رهبری میگردد.
 • شاروالیها بودجه عادی و انکشافی منظور شده دارند اما تکفل تمامی امورات شانرا نمی نماید.
 • شاروالیها تمامی خدمات شهری که مسئولیت آنرا سایر ادارات دولتی محلی به عهده دارند را عرضه نمیکند. مانند: برق و آب
 • تفاوت زیادی در میان تشکیلات شاروالیها موجود است کمترین 3 تن پرسونل و بیشترین 700 تن پرسونل.
 • شورا های شاروالیها تا اکنون انتخاب و یا انتصاب نگردیده اند

لست شاروالیهای مرکز ولایات با تعداد نفوس و مساحت تحت پوشش با فیصدی رشد عواید نسبت به سال 89

 

فیصدی رشد عواید نسبت به سال گذشته

مساحت به کیلومتر مربع

نفوس

مرکز ولایت

ولایت

 

مرکز

ولایت

شماره

120%

44,059

46,000

717,000

فیض آباد

بدخشان

1

172%

20,591

69,349

499,393

قلعه نو

بادغیس

2

149%

21,118

191,640

741,693

پلخمری

بغلان

3

201%

17,249

375,181

1,123,948

مزارشریف

بلخ

4

99%

14,175

70,028

343,892

بامیان

بامیان

5

100%

8,088

30,058

477,544

نیلی

دایکندی

6

259%

48,471

109,409

493,007

فراه

فراه

7

110%

20,293

68,055

833,724

میمنه

فاریاب

8

120%

22,915

154,618

1,080,843

غزنی

غزنی

9

132%

36,479

132,442

635,302

چخچران

غور

10

128%

58,584

201,546

1,441,769

لشکرگاه

هلمند

11

560%

54,778

397,456

1,762,157

هرات

هرات

12

129%

11,798

148,328

426,987

شبرغان

جوزجان

13

 

4,462

1,925,548

2,425,066

کابل

کابل

14

112%

54,022

468,200

913,900

کندهار

کندهار

15

115%

1,842

48,774

358,268

محمودراقی

کاپیسا

16

100%

4,152

160,214

638,849

خوست

خوست

17

120%

4,942

29,177

413,008

اسعدآباد

کنر

18

1830%

8,040

247,450

773,387

کندز

کندز

19

110%

3,843

112,856

382,300

مهترلام

لغمان

20

134%

3,880

88,886

322,704

پل علم

لوگر

21

110%

7,727

205,423

1,375,128

جلال آباد

ننگرهار

22

131%

41,005

49,851

117,991

زرنج

نیمروز

23

700%

9,225

11,508

130,962

پارون

نورستان

24

510%

22,696

20,000

320,589

ترینکوت

ارزگان

25

103%

6,432

76,858

518,543

گردیز

پکتیا

26

113%

19,482

54,416

809,772

شرنه

پکتیکا

27

110%

3,610

15,593

109,189

بازارک

پنجشیر

28

110%

5,974

130,613

491,870

چاریکار

پروان

29

80%

11,262

  85,427

313,211

ایبک

سمنگان

30

90%

15,999

115,463

443,261

سرپل

سرپل

31

73%

12,333

194,471

828,319

تالقان

تخار

32

160%

9,934

35,008

529,343

میدان شهر

میدان وردک

33

110%

17,343

36,560

244,899

قلات

زابل

34

 

i.خدمات شاروالیها

شاروالیها در 4 بخش عمده ذیل خدمات عرضه میکنند:

 1. عرضه خدمات
 2. اداری
 3. مقررات
 4. هماهنگی (افقی و عمودی)

شاروالیها درعرصه های ذیل ارایه خدمات مینمایند:

 1. اعمار جاده ها و سرکهای شهر
 2. اعمار گلدانهای جاده ها و سرکها
 3. اعمار جویچه های کنار جاده ها
 4. اعمار پیاده رو ها
 5. جمعآوری و تنظیم کثافات
 6. ارایه شهر پاک ، سرسبز و محفوظ
 7. اعمار پارکها
 8. اعمار مسلخ ها ، تشنابهای عامه ، ایستگاه های بس ها ، محلات تفریحگاه ها وغیره

 

ii.رهنمود ها:

 1. رهنمود برنامه رشد عواید
 2. رهنمود جمعآوری و تنظیم کثافات
 3. کتاب رهنمود ارزیابی اجراآت

iii.مقرره ها:

 1. مقرره تنظیم صفایی
 2. لایحه محصول خدمات شهری
 3. مقرره تنظیف و سرسبزی
 4. مقرره توقف وسایط
 5. مقرره تثبیت کرایه
 6. مقرره کرایه و اجاره املاک شاروالی