ریاست عمومی امور شاروالی ها

ریاست عمومی امور شاروالیها

ریاست عمومی امور شاروالی ها مسئول حمایت، رهنمایی، رهبری، نظارت و کنترول تمامی شاروالی های افغانستان بدون از شاروالی کابل را دارا میباشد.

جهت معلومات بیشتر لطفاً به ویب سایت ریاست عمومی امور شاروالی ها مراجعه نمایید.

دیدگاه و ماموریت

·        دیدگاه    

-       ایجاد تغییرات مثبت در زنده گی شهروندان افغانستان از طریق فراهم نمودن زمینه شهرنشینی و حکومتداری خوب شهری.

        ماموریت 

       ریاست امور شاروالیها به مثابه تنظیم کننده امور شاروالیهای ولایات و ولسوالیها به تآسی از قانون اساسی ، قانون شاروالیها و سایر قوانین جاری و نافذه کشور  به گونه اجرا کننده و تحقق دهنده پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی در عمل بوده و رسالت آن پیگیری از مشی جمهوری اسلامی افغانستان در واحد های غیر بودجوی دولت میباشد.

 

اهداف و وظایف

ریاست عمومی امور شاروالیها یکی از ریاست های عمده اداره مستقل ارگانهای محلی بوده که برای رهبری، حمایت، نظارت و کنترول شاروالی های ولایات و ولسوالی ها بدون از شاروالی کابل فعالیت مینماید و مسئولیت فراهم نمودن حاكميت بهتر از طريق ايجاد و تقويت نهادهای دولتي در ولايات بمنظور:

o      ایجاد حاكميت آزاد و شفاف، حسابده، مشاركتی، مؤثر، فراگير و همه شمول را بر اساس توافق عامه و حاكميت قانون در سطح محلی.

o      ايجاد و تقويت نهادهای دولتی بمنظور مشاركت مردم در حاكميت، و جستجو راه های بهتر عرضه خدمات و تأمين حقوق.

o      تلاش های پیگیر در از بين بردن تبعيض عليه زنان،

o      انكشاف سرمايه های انسانی و ايجاد مديريت و رهبری بهتر بمنظور مشاركت كامل آنها در همه ابعاد زنده گی.

o      مصمم در از بين بردن فساد اداری در سكتورهای عامه و خصوصی و ايجاد يك محيط مساعد، شفاف و حسابده در دراز مدت.

 

معرفی رئیس عمومی امور شاروالی ها

رئیس ریاست عمومی امور شاروالی ها آقای عبدالباقی پوپل می باشد که قبل از تصدی این پست، برای مدت 10 سال بحیث مدیر و هماهنگ کننده ارشد برنامه در اداره هبیتات ملل متحد ایفای وظیفه می نمود. آقای پوپل در اداره هبیتات در ایجاد حکومت داری خوب در شاروالی ها بصورت کل، و بهبود مسکن غیر رسمی بصورت خاص، کار نموده است. موصوف در سمت مدیر ساحوی برنامه در جنوب افغانستان، تمام برنامه های چند بعدی هبیتات بشمول برنامه همبستگی ملی 9 ولسوالی را تنظیم و اداره می نمود. آقای پوپل همچنان برای سال های متعدد در مرکز اسکان بشری ملل متحد، و نیز در ادارات یونیسف و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان در کندهار ایفای وظیفه نموده است. نامبرده حامل دیپلوم تحصیلات فوق لسانس در مدیریت اراضی و تنظیم مسکن غیر رسمی از انستیتیوت مطالعات توسعه شهری و مسکن هالند بوده و ماستری خود را در مدیریت تجارت از پوهنتون پریستون (شاخۀ پاکستان) بدست آورده و نیز دارای درجه تحصیلی در امور مخابرات از پوهنتون کابل می باشد. آقای پوپل اخیراً  دکتورای خود را از پوهنتون بین المللی اتلانتیک بدست آورده است.

 

نمای از ریاست عمومی امور شاروالیها

در چوکات تشکیل ریاست عمومی امور شاروالیها  بر علاوه از ریاست و مدیریت اجراییه - دارای شش آمریت ذیل میباشد:

1.       آمریت مالی و اداری

2.       آمریت خدمات شهری

3.       آمریت پلانگذاری و انکشاف شهری

4.       آمریت انکشاف اقتصادی

5.       آمریت پالیسی عواید

6.       آمریت احصائیه و گزارشدهی

 

تشکیل حکومتی - 27 بست (از جمله 1 بست عالی رتبه ، 6 بست آمریت ها و 18  بست کارشناسها و 2 بست اجرائیوی)

تشکیل حمایوی9 تن از پروژه ASGP  و 1 تن مشاورین از

GIZ/CIM

 

شاروالیها

a.     قانون شاروالیها

مسوده قانون جدید شاروالیها در ماه جدی از وزارت محترم عدلیه بمنظور طی مراحل به کمیته تقنین شورای وزیران سپرده شده است.

b.    شاروالیها با معلومات مختصر

 

وضعیت شاروالیها در افغانستان

        شاروالیها نهادهای غیر بودجوی دولت میباشند

        شاروالیها واحد های اداره مستقل ارگانهای محلی بوده که توسط ریاست عمومی امور شاروالیها رهبری میگردد.

        شاروالیها بودجه عادی و انکشافی منظور شده دارند اما تکفل تمامی امورات شانرا نمی نماید.

        شاروالیها تمامی خدمات شهری که مسئولیت آنرا سایر ادارات دولتی محلی به عهده دارند را عرضه نمیکند. مانند: برق و آب

        تفاوت زیادی در میان تشکیلات شاروالیها موجود است کمترین 3 تن پرسونل و بیشترین 700 تن پرسونل.

        شورا های شاروالیها تا اکنون انتخاب و یا انتصاب نگردیده اند


 

 

لست شاروالیهای مرکز ولایات با تعداد نفوس و مساحت تحت پوشش با فیصدی رشد عواید نسبت به سال 89

 

فیصدی رشد عواید نسبت به سال گذشته

مساحت به کیلومتر مربع

نفوس

مرکز ولایت

ولایت

 

مرکز

ولایت

شماره

120%

44,059

46,000

717,000

فیض آباد

بدخشان

1

172%

20,591

69,349

499,393

قلعه نو

بادغیس

2

149%

21,118

191,640

741,693

پلخمری

بغلان

3

201%

17,249

375,181

1,123,948

مزارشریف

بلخ

4

99%

14,175

70,028

343,892

بامیان

بامیان

5

100%

8,088

30,058

477,544

نیلی

دایکندی

6

259%

48,471

109,409

493,007

فراه

فراه

7

110%

20,293

68,055

833,724

میمنه

فاریاب

8

120%

22,915

154,618

1,080,843

غزنی

غزنی

9

132%

36,479

132,442

635,302

چخچران

غور

10

128%

58,584

201,546

1,441,769

لشکرگاه

هلمند

11

560%

54,778

397,456

1,762,157

هرات

هرات

12

129%

11,798

148,328

426,987

شبرغان

جوزجان

13

 

4,462

1,925,548

2,425,066

کابل

کابل

14

112%

54,022

468,200

913,900

کندهار

کندهار

15

115%

1,842

48,774

358,268

محمودراقی

کاپیسا

16

100%

4,152

160,214

638,849

خوست

خوست

17

120%

4,942

29,177

413,008

اسعدآباد

کنر

18

1830%

8,040

247,450

773,387

کندز

کندز

19

110%

3,843

112,856

382,300

مهترلام

لغمان

20

134%

3,880

88,886

322,704

پل علم

لوگر

21

110%

7,727

205,423

1,375,128

جلال آباد

ننگرهار

22

131%

41,005

49,851

117,991

زرنج

نیمروز

23

700%

9,225

11,508

130,962

پارون

نورستان

24

510%

22,696

20,000

320,589

ترینکوت

ارزگان

25

103%

6,432

76,858

518,543

گردیز

پکتیا

26

113%

19,482

54,416

809,772

شرنه

پکتیکا

27

110%

3,610

15,593

109,189

بازارک

پنجشیر

28

110%

5,974

130,613

491,870

چاریکار

پروان

29

80%

11,262

  85,427

313,211

ایبک

سمنگان

30

90%

15,999

115,463

443,261

سرپل

سرپل

31

73%

12,333

194,471

828,319

تالقان

تخار

32

160%

9,934

35,008

529,343

میدان شهر

میدان وردک

33

110%

17,343

36,560

244,899

قلات

زابل

34

 


 

                                                    i.     خدمات شاروالیها

شاروالیها در 4 بخش عمده ذیل خدمات عرضه میکنند:

1.       عرضه خدمات

2.       اداری

3.       مقررات

4.       هماهنگی (افقی و عمودی)

 

شاروالیها درعرصه های ذیل ارایه خدمات مینمایند:

 

1.       اعمار جاده ها و سرکهای شهر

2.       اعمار گلدانهای جاده ها و سرکها

3.       اعمار جویچه های کنار جاده ها

4.       اعمار پیاده رو ها

5.       جمعآوری و تنظیم کثافات

6.       ارایه شهر پاک ، سرسبز و محفوظ

7.       اعمار پارکها

8.       اعمار مسلخ ها ، تشنابهای عامه ، ایستگاه های بس ها ، محلات تفریحگاه ها وغیره

 

                                                  ii.     رهنمود ها

1.       رهنمود برنامه رشد عواید

2.       رهنمود جمعآوری و تنظیم کثافات

3.       کتاب رهنمود ارزیابی اجراآت

                                                iii.     مقرره ها

1.       مقرره تنظیم صفایی

2.       لایحه محصول خدمات شهری

3.       مقرره تنظیف و سرسبزی

4.       مقرره توقف وسایط

5.       مقرره تثبیت کرایه

6.       مقرره کرایه و اجاره املاک شاروالی

 

3-               برنامه های حمایوی شاروالیها

a.      برنامه حمایت شاروالیها برای شهروندان زونهای افغانستان (رمپ اپ)

o       برنامه رمپ اپ با تمویل مالی دفتر امداد ایالات متحده امریکا : در 33 شاروالیهای مراکز ولایات افغانستان به مدت سه سال با مبلغ مجموعی بودجه USD 270,000,000

o       اهداف عمده

                                                               i.     ارتقای ظرفیت

                                                             ii.     ارایه خدمات و اجرای پروژه های فیزیکی

                                                           iii.     رشد عواید

                                                            iv.     آگاهی عامه

 

b.      برنامه حمایت از حکومتداری افغانستان پروگرام انکشافی ملل متحد

o       در 5 بخش عمده برای تمامی ریاست های اداره مستقل ارگانهای محلی و با بودجه 12.8 ملیون دالر امریکایی برای شاروالیها برای مدت 5 سال

o       اهداف:

                                                              I.     ارتقای ظرفیت

                                                            II.     رشد عواید

 

c.       دفتر اسکان بشر ملل متحد (هبیتات)

o       دفتر هبیتات با بودجه 30 ملیون دالر امریکایی به مدت دو سال در هفت شاروالی (مزار ، بامیان ، چاریکار ، هرات، کندهار ، لشکرگاه و جلال آباد)

o       اهداف:

                                                         I.          حمایت حکومتداری محلی (شورا های محل)

                                                       II.          ارایه خدمات اجتماعی

                                                    III.          ارتقای ظرفیت

 

d.      برنامه اداره و اصلاح زمین برای افغانستان به کمک مالی دفتر USAID

1.       اصلاح اسکان غیر رسمی

2.       جلب سرمایه گذاری خصوصی

 

e.       دفتر جی آی زید جرمنی / برنامه امداد زون شمال

1.       بهبود حکومتداری خوب با اشتراک مردم و ارایه خدمات اولیه با پروژه های عام المنفعه در 5 ولایت زون شمالکشور

 


 

4-              متفرقه