بیوگرافی رئیس

بیوگرافی محمدامین توخی

(رئیس عواید، محاسبه و امور شاروالی ها)

محمد امین « توخی » فرزند محمد حفیظ  بتاریخ 6 جدی سال 1361 دریک خانواده متدین و علم پرور در ولایت تخار شهر تالقان دیده به جهان گشوده. تعلیمات دوره ابتدائی را درمکتب سید عبدالرحمن شهید و دوره ثانوی  را در لیسه ابوعثمان تالقانی درسال 1379 به اتمام رسانیده .و درسال 1380 ازطریق امتحان کانکور در پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ کامیاب و در سال 1384 از رشته اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون بلخ فارغ التحصیل گردیده , همچنان به شکل غیرحضوری ماستری خویش را از رشته MBA با دو تخصص در بخش اداره عامه و تجارت بین المللی بدست آورده .

نامبرده بعد از فراغت از پوهنتون درسال 1385 از طریق رقابت آزاد در بست 4 به صفت مدیراداری و مالی ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت تخار تقرر حاصل نموده علاوه برآن به صفت استاد قراردادی ازسال 1385 الی سال 1388 با پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار همکاری داشته است . درسال 1388 به صفت کارشناس پلانگذاری ستراتژیک ولایتی ازطریق برنامه ASGP/UNDP کار را با اداره مستقل ارگانهای محلی  در ولایات تخار , بلخ و بامیان در قسمت تهیه پلان های استراتژیک ولایتی این ولایات همکاری داشت است. درسال 1390 ازطریق رقابت آزاد به صفت معاون ولایت کنرها از اثرحکم مقام عالی ریاست جمهوری مقرر شد و در سال 1392 نظر به لزوم دید اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم مقام ریاست جمهوری به صفت معاون ولایت غور تبدیل شد  درسال 1394 به صفت معاون ولایت هرات تبدیل گردید اما بنابر بعضی ملحوضات محیطی به آنجا معرفی نشد و دوباره به ولایت غور معرفی شد سرانجام بتاریخ 23/11/1395 توسط  برنامه CBR ازطریق رقابت آزاد به صفت ریاست عواید , محاسبه و امور اداری شاروالیهای معینیت شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی از اثر حکم مقام عالی ریاست جمهوری مقرر گردید و بر حال انجام وظیفه مینماید . نامبرده با زبان های دری , پشتو  تسلط کامل دارد و به زبان انگلسی و مهارت های کمپیوتر بلدیت دارد و از تجارب کافی در بخش های حکومتداری محلی , اداره و مدیریت برخوردار است . همچنان در ده ها برنامه های آموزشی در داخل و خارج کشور اشتراک داشته و ده ها تقدیرنامه و تحسین نامه از فعالیت های کاری اش بدست آورده و ثبت سوانح کاری اش شده است .