صبح امروز ۱۴ حمل ۱۳۹۷ تفاهم نامه دو جانبه همکاری بین اداره مستقل ارگانهای محلی و اداره اترا(ATRA) در حضور رسانه ها به امضا رسید.

صبح امروز ۱۴ حمل ۱۳۹۷ تفاهم نامه دو جانبه همکاری بین اداره مستقل ارگانهای محلی و اداره اترا(ATRA) در حضور رسانه ها به امضا رسید. در این تفاهم نامه روی ارایۀ خدمات انترنتی رایگان برای دفاتر ادارات محلی بخصوص دفاتر والیان ، ولسوالان و شاروالان به مدت پنج سال آینده بحث شده است و بودجه آن از ۵ میلیون الی ده میلیون دالر امریکایی برآورد گردیده است.

در این مراسم  رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی عبدالمتین بیک نیز حضور  داشته اند و  به رسانه  ها چنین گفتند: ایجاد سهولتهای انترنتی برای دفاتر ادارات محلی گامی ارزنده برای تسریع روند عرضه خدمات و ارتباطات بین محلات و مرکز است. در گذشته اداره ارگانهای محلی نهایت تلاش می کرد تا از طریق برنامه های حمایوی بین المللی این سهولت را در ولایات، دفاتر شورای ولایتی ،شاروالیها و تعدادی از ولسوالیها فراهم کند اما این حمایتها مقطعی و محدود بود که  خوشبختانه امسال برای اولین بار از سوی حکومت این حمایت صورت گرفت .که جا دارد از رهبری حکومت و رهبری اداره اترا نهایت سپاسگزاری را نماییم چون این سهولت زمینه ابتدایی برای حکومتداری محلی الکترونیکی را  فراهم می سازد.

رئیس اداره اترا آقای داکتر نجیب عزیزی این تفاهم نامه را به فال نیک گرفته چنین گفتند: اداره اترا متعهد به بهتر شدن وضعیت خدمات انترنتی در کشور است و این خدمات باید تا پنج سال آینده تمام ولایات  کشور  را تحت پوشش قرار دهد و  اداره اترا در همکاری با اداره ارگانهای محلی سهولت انترنت رایگان و در بعضی جاها سیستم سازی را فراهم خواهد ساخت.

گفتنیست که تطبیق  این تفاهم نامه مشترک شامل همۀ دفاتر مربوط به اداره ارگانهای محلی نیز می شود.