اعزام چهارتن از کارشناسان جندر به کشور هندوستان

به سلسله برنامه‌های آموزشی که کشور دوست هندوستان برای کارمندان دولتی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی راه اندازی نموده است، این بار طی برنامۀ آموزشی تحت (مسئله جنسیتی در دنیای کار) که از تاریخ 9 قوس سال روان الی 2 جدی، به مدت سه هفته د شهر دهلی جدید کشور هندوستان راه اندازی گردیده بود، روی موضوعات مختلف چون: ایجاد سهولت و تامین مصئونیت کاری برای خانمها، ایجاد زمینه اشتراک خانمها در ادارات دولتی، غیر دولتی و خصوصی، بحث روی قوانین بین‌المللی که در بخش جندر موجود است و سایر موضوعات که در خصوص جندر موجود میباشد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. که درین برنامه چهارتن کارشناسان جندر از ولایات مختلف چون: نیمروز، میدان وردگ، بغلان و بامیان اشتراک ورزیده بودند. 

این برنامه آموزشی از سوی انستیتوت V.V Giri national Labour   راه اندازی شده بود، این انستیتوت در سال 1980 میلادی، به فعالیت آغاز نموده که در طول این مدت دست‌آوردهای زیادی در بخش‌های مدیریت مالی و تدارکات، ادارۀ عامه، بخش جندر، پالیسی‌ها، منجمنت و سایر بخش‌های مربوطه را دارا میباشد.

در همین حال، در جریان این سفر طی ارایه پریزنتیشن‌ها از سوی کشورهای مختلف، به نماینده‌گی از افغانستان محمد امین امیری و حسیب‌الله احمدی کارشاناسان بخش جندر ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی پریزنتیشن را در خصوص وضعیت زنان در افغانستان و پیشرفت‌ها ارائه داشتند، که با این وصف افغانستان در درجه نخست قرار گرفته و از سوی انستیوت   V.V Giri national Labour  با مدال و تحایف مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این دور برنامه آموزشی تاکید بر آن شد تا پس از این اشتراک کننده گان از افغانستان از 6 تن به 9 تن تزیید پیدا خواهد کرد.