بزرگان ولسوالی کُهمرد ولایت بامیان با معین مالی و اداری ملاقات نمودند

درین ملاقات که روز سه شنبه 19 جدی، صورت گرفت، بزرگان ولسوالی کُهمرد ولایت بامیان پیرامون وضعیت عمومی این ولسوالی، پیشرفت ها، مشکلات و چالشهای که باشنده گان ولسوالی یاد شده با آن روبرو است، با عبدالمالک صدیقی معین مالی و اداری، ادارۀ مستقل ارگانهای  محلی در میان گذاشتند.

عبدالمالک صدیقی معین مالی و اداری ادارۀ مستقل ارگانهای محلی، در حالیکه از بزرگان ولسوالی کُهمرد ولایت بامیان بخاطر شریک ساختن مسایل مهم از آنها ابراز امتنان ورزید، اطمینان داد که در قسمت حل مشکلات آنها تا آنجائیکه مربوط ادارۀ مرکزی و ادارۀ ولایتی میشود، اقدام خواهد نمود و در مورد سایر مشکلات و چالشها، در هماهنگی با ادارات ذیربط در مورد حل آنها تلاش خواهد نمود.