امتحان رقابتی بورس ماستری کشور قرغزستان اخذ گردید

طی امتحان رقابتی که روز سه‌شنبه 19 جدی، در تالار ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی اخذ گردید، ده تن از کارمندان ولایات و زون مرکز بخاطر راه یابی به بورسیه کشور قرزغستان در بخش اقتصاد، با هم رقابت نمودند که ازمیان ده اشتراک کننده چهار تن آنان به شمول دو خانم به این بورسیه راه میابند به کشور یاد شده اعزام خواهند شد.

گفتنیست که بورسیه ماستری کشور قرغزستان برای یک سال میباشد