تعمیر مرکز ارایه خدمات مشتریان شاروالی محمودراقی ولایت کاپیسا با قطع نوار توسط عبدالباقی پوپل معین امور شاروالی های اداره ی مستقل ارگان های محلی و عبدالطیف مراد والی ولایت کاپیسا افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

تعمیر مرکز ارایه خدمات مشتریان شاروالی محمودراقی ولایت کاپیسا که به ارزش سه و نیم ملیون افغانی از کمک های برنامه ی لوگو، در یک منزل به طور پخته و اساسی اعمار گردیده است، با قطع نوار توسط عبدالباقی پوپل معین امور شاروالی های اداره مستقل ارگان های محلی، عبدالطیف مراد والی ولایت کاپیسا، رییس و اعضای شورای ولایتی، مسوولین دولتی و جمعی از مردم به هدف تسهیل ارایه خدمات به مراجعین شاروالی محمودراقی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

عبدالباقی پوپل معین امور شاروالی های اداره ی مستقل ارگان های محلی حین افتتاح این تعمیر اذعان داشت که حکومت افغانستان به شاروالی ها توجه ی زیاد مبذول داشته و در تلاش است از این طریق گام های ارزنده یی را در راستای رفاه عامه و پیشرفت بردارد.

عبدالطیف مراد والی ولایت کاپیسا نیز اظهار داشت که با اعمار تعمیر ارایه خدمات مشتریان از یکسو تسهیلات لازم به شهروندان در کمترین زمان ممکن ارایه خواهد شد و از سوی دیگر از پراکنده گی و سرگردانی شهروندان جلوگیری می شود. آقای مراد همچنان از حکومت وحدت ملی خواست تا برای کارمندان و کارکنان خدمات ملکی کاپیسا، در این ولایت تعمیر های رهایشی اعمار نموده و در قسمت اعمار پارک تفریحی صیاد توجه بیشتر نمایند.

محمد حسین سنجنی رییس شورای ولایتی کاپیسا از اداره ی مستقل ارگان های محل بخاطر توجه شان به ولایت کاپیسا تشکر نموده و از آنان خواست تا در قسمت اعمار پارک تفریحی صیاد نیز همکاری نمایند.

غلام سخی رحیمی سرپرست شاروال محمودراقی نیز تعهد سپرد که با تمام توان تلاش خواهند کرد تا خدمات باکیفیت و مناسب را به شهروندان کاپیسا ارایه نمایند؛ وی همچنان از مردم خواست تا با آنان در قسمت خدمت رسانی به مردم همکار باشند.

در همین حال معین شاروالی های اداره ی مستقل ارگان های محل همراه با والی کاپیسا پس از قطع نوار، از جریان اعمار پارک تفریحی ریگروان ولایت کاپیسا که به ارزش چهار و نیم ملیون افغانی اعمار خواهد شد نیز دیدار نمودند. و نبود شهر، پارک های صنعتی، پارک های تفریحی، سیستم منظم فاضلاب و آبرسانی، جاده های خامه در اطراف ادارات دولتی و نبود بازارهای مناسب و معیاری برای خرید و فروش از مشکلات جدی مردم کاپیسا است که از حکومت مرکزی خواستار رفع آن هستند.

موجودیت اماکن تاریخی، ساحات تفریحی، تاسیسات نساجی گلبهار، آب فراوان دریای پنجشیر، زمین های حاصلخیز، معادن، انرژی آفتابی و بادی و منابع انسانی متخصص و تحصیلکرده از امکانات و ظرفیت های سرشار کاپیسا هستند که میتوان با سرمایه گذاری بر این بخش ها از یکسو زمینه ی اشتغال زایی برای مردم را فراهم نمود و از سوی دیگر در راستای توسعه، ثبات و رفاه مردم کاپیسا و ولایات همجوار آن گام های ارزنده برداشت.