ملاقات عبدالمالک صدیقی معين مالي واداري اداره مستقل ارگان هاي محلي با شماري از متنفذين ولسوالی چهارآسیاب

اين ديدار امروز 11 جدی، در دفتر آقای صدیقی صورت گرفت.

بزرگان و متنفذین ولسوالی چهارآسیاب، ضمن شریک سازی مشکلات محیطی شان با آقای صدیقی، خواستار توجه بیشتر رهبری اداره، در قسمت انکشاف متوازن محلات به خصوص ولسوالی چهارآسیاب گردیدند.

عبدالمالک صدیقی معین مالی و اداری اداره مستقل ارگان‌های محلی، پس از استماع مشکلات متنفذین ولسوالی چهارآسیاب خاطرنشان نمودند، در هماهنگی ادارات ذیربط به مشکلات و چالش‌هایی که فرا راه آنها قرار دارد رسیده‌گی صورت خواهد گرفت.

#اداره_مستقل_ارگانهاى_محلى
#دسيمه_ييزو_ارګانونو_خپلواکه_اداره
#IDLG