تقرر خیال محمد حسینی بحیث والی جدید ولایت زابل

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی

30/عقرب/1396

والی جدید زابل تعیین گردید

به اساس پیشنهاد ادارۀ مستقل ارگانهای محلی، و حکم جلالتمآب محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان محترم خیال محمد حسینی که دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی در حکومتداری محلی را دارا میباشد، در بست فوق رتبه به حیث والی زابل به عوض بسم الله افغانمل، تعیین گردیده است.

رهبری ادارۀ مستقل ارگان‌های ضمن آرزوی مؤفقیت‌های مزید برای والی جدید ولایت زابل، تاکید میدارد که با تعیین والی جدید درین ولایت، روند عرضه خدمات و حکومتداری خوب، در آن ولایت بیشتر از پیش تقویت گردد.

خیال محمد حسینی، پیش از این، به حیث مشاور رئیس جمهور در بخش اقوام و امور اجتماعی ایفای وظیفه مینمود.