رئیس جمهور، در مراسم فاتحه خوانی شهدای اداره ارگانهای محلی اشتراک ورزید.

بعد از چاشت امروز 14 عقرب 1396، اداره ارگانهای محلی، جهت یادبود از شهدا و زخمیان حادثه تروریستی 9 عقرب، مراسم ختم قرآن عظیم شان و اتحاف دعا به روح شهیدان را در این اداره، برگزار نمود. در این مراسم که رهبری اداره ارگانهای محلی، خانواده شهدا، زخمیان و کارمندان این اداره اشتراک ورزیدند، رئیس جمهور غنی نیز حضور یافت. 
عبدالمتین بیک، رئیس عمومی اداره ارگانهای محلی، در ابتدا  ضمن یاداوری از تعهد و مسئولیت شناسی کارمندان این اداره که در حادثه تروریستی شهید شدند، اعلام نمود که تمامی همکاران ارگانهای محلی، متعهد به ادامه کار هستند و  هیچ گونه تهدید، مانع ایفای وظیفه آنها نمی شوند. همچنین بیان کردند که بعد از حادثه به صورت خودجوش تمامی کارمندان و رهبری اداره، به عیادت، کمک و همکاری با خانواده شهدا و زخمیان پرداختند. ایشان اعلام داشتند که رهبری اداره از هیچ گونه حمایت در حیطه صلاحیت خویش نسبت به این خانواده ها، دریغ نورزید و نخواهد ورزید. 
رئیس جمهور غنی، در ختم مراسم دعا خوانی، چنین گفتند: من در چهرۀ تمامی شما خدمتگزاران مردم، تعهد می بینم. شما به مثابه یگانه اداره ای که جغرافیای مشخص برای خدمتگزاری ندارید، هویت ملی و هویت افغانستان واحد را تمثیل می کنید. بدون شک، حکومت افغانستان، نام و کارنامه های این شهدا را فراموش نخواهد کرد و از هیچ گونه کمک به خانواده شهدا و زخمیان دریغ نخواهد ورزید. 
رئیس جمهور غنی سپس ضمن اعلام غم شریکی مجدد و رو در رو با خانواده شهدا و زخمیان، غم آنها را غم افغانستان نامید و گفت در دینی که نوازش اطفال شرط است، تروریستان از اطفال برای از بین مردم استفاده می کنند که این عمل خلاف دین اسلام و موازین حقوق بشری است. 
شایان ذکر است که در حادثه تروریستی روز سه شنبه 9 عقرب 5 تن از کارمندان اداره ارگانهای محلی شهید و هفت تن آنها زخمی گردیدند.