پیام تسلیت و همدردی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی

با تاسف باید گفت، که در حملۀ تروریستی سرک چهاردهم وزیر محمد اکبر خان مینه، 4 تن از کارمندان این اداره شهید و 8 تن زخمی شده اند. که وضع صحی بعضی از آنها، قابل نگرانی است.  

انا لله و انا الیه راجعون

این حادثه زمانی بوقوع پیوست، که مامورین ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و کارمندان سایر ادارات که درین ساحه موقعیت دارند، بعد از ختم وظایف رسمی روزانه، دوباره به سوی خانه ها روان بودند.

محمد مصطفی شیرزی ماستر علوم اقتصاد، نصیر احمد ولیزاده، محمد اکبر امرخیل و محمد آصف یعقوبی چهار تن از همکاران میهن دوست این اداره بودند، که جناور پنهان در چهره انسان، با منفجر ساختن خویش، زنده‌گی آنها را گرفته و روح های شان به ملکوت پیوستند.

در عین حال، به شمول محمد فرید ذکی معاون والی تخار، هشت تن از کارمندان ما ( سهراب علی بهسودی، میر غوث الدین صدیقی، عبدالخلیل خلیلی، زلمی رستمی، غلام ربانی احمدی، احمد فهیم غیاثی و محمد آصف) از اثر برداشتن جراحت های مختلف، زیر درمان قرار دارند، که حالت صحی بعضی از آنها قابل نگرانی میباشد. که امید است به زودی شفا یابند.  

رهبری و کارمندان اداره مستقل ارگانهای محلی، در کنار اینکه، این حادثه و حادثات دیگر تروریستی را به شدید ترین الفاظ نکوهش مینمایند، به شهدا این حادثه، جنت الفردوس و به زخمیان شفای عاجل، را استدعا دارند.

همچنان رهبری این اداره، مسوولین و کارکنان همه ادارات محلی افغانستان، خود شان را درین غم بزرگ، با خانواده های شهدا شریک دانسته و از خداوند متعال، به آنها صبر جمیل را آرزو می نمایند.

ادارۀ مستقل ارگانهای محلی، در پهلوی اینکه شهادت کارمندان این اداره را یک ضایعه بزرگ دانسته، اعلان میدارد که کارنامه ها و نامهای آنها در تاریخ این اداره با خطوط زرین ثبت خواهد شد، یاد و خاطرات شان در دل های تمامی کارمندان حکومتداری، زنده خواهد ماند.

با احترام

دفتر مطبوعاتی اداره مستقل ارگانهای محلی