داکتر عبدالله عبدالله : تقویت اطلاع رسانی در سطح محلات، مسئولیت همه مسئولین محلی می باشد.

به تاریخ 17 میزان 1396، در سومین روز کنفرانس ملی تقویت اطلاع رسانی در محلات، اطلاع رسانان محلی با مقام عالی ریاست اجراییه دیدار نمودند. در این نشست در ابتدا داکتر تیمور شاران، معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگانهای محلی، گزارش مفصلی از این کنفرانس، ارائه نموده و سپس اقای سرحدی حواک، سخنگوی ولایت لغمان ضمن ارائه دستاوردهای این کنفرانس، به مشکلات فرا راه اطلاع رسانی در محلات پرداخت. سپس جلالتماب داکتر عبدالله عبدالله، صحبت نموده و از برگزاری این کنفرانس اظهار خرسندی نمودند و خاطر نشان ساختند اطلاع رسانی وظیفه همه مسئولین محلی است و راهی است برای مبارزه با فساد. شایان ذکر است که اولین کنفرانس ملی سخنگویان با حضور 34 سخنگوی ولایتی سال گذشته برگزار شد و امسال با حضور 102 تن از اطلاع رسانان شاروالی، شورای ولایتی و دفاتر ولایتی، برگزار گردید.