رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی، با اطلاع رسانان محلی دیدار و ملاقات نمودند.

شام روز دوشنبه ١٧ ميزان ١٣٩٦ رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی با 102 اطلاع رسان محلی دیدار نمود و خاطر نشان کرد که اطلاع رسانی از دستاوردهای انکشافی و توسعوی، در حقیقت دفاع از تلاش های و کوشش های مسئولین محلی است که برای رفاه و اسایس مردم زحمت می کشند. ایشان به همه اطلاع رسانان سفارش کرد که؛ هیچ وقت از بیان حقایق دریغ نورزند و واقعیتهای موجود را به رسانه ها و مردم انتقال دهند. اقای متین بیک در بخشی از صحبتهایش تاکید روی پیام رسانه دو جانبه نمود تا هم مردم از دستاوردهای حکومت و هم مسئولین از خواسته ها و پیشنهادات مردم مطلع شوند.