روز دوم کنفرانس ملی تقویت اطلاع رسانی در محلات، به تاریخ 16 میزان 1396، توسط محترم محمد نصیر حمیدی، رئیس عمومی حکومتداری شهری، رسما افتتاح گردید.

روز دوم کنفرانس ملی تقویت اطلاع رسانی در محلات، به تاریخ 16 میزان 1396، توسط محترم محمد نصیر حمیدی، رئیس عمومی حکومتداری شهری، رسما افتتاح گردید.ایشان بر تقویت ارتباط بین اطلاع رسانان در سطح محلات و رسانه ها برای ترویج فرهنگ شهرنشینی تاکید ورزیدند. سپس سخنگویان محترم ریاست اجراییه و ریاست امنیتی، داکتر مجیب الرحمان رحیمی، محترم جاوید فیصل، محترم حسیب صدیقی و محترم تسل در مورد تاریخچه جنگ روانی در جهان و جهان اسلام و مبارزه با جنگ روانی دشمن در دوره فعلی صحبتهایی داشتند. همچنین در این برنامه استاد شرف الدین عظیمی روی تاثیرات ادبیات گفتاری و نوشتاری سخنگویان برای تولید ارامش از نظر روانی صحبت کردند. بعد از چاشت روز دوم کنفرانس، محترم تورن جنرال وزیری، سخنگوی محترم وزارت دفاع ملی، در مورد تقویت هماهنگی بین مسئولین ملکی با نظامی برای اطلاع رسانی مفید صحبت هایی داشتند و نماینده کمیسیون حق دسترسی به معلومات نیز ضمن ارائه پرزنتشن قانون حق دسترسی به معلومات یک یک جلد از قانون را به همه اشتراک کنندگان هدیه دادند. در ختم برنامه اقای فرید احمدی روی موضوع امنیت شبکه های اجتماعی بحثی را ارائه داشتند.