در بخش تخنیکی روز اول کنفرانس ( 15 میزان 1396) ملی تقویت اطلاع رسانی

در بخش تخنیکی روز اول کنفرانس ( 15 میزان 1396) ملی تقویت اطلاع رسانی، سخنگویان و اساتید روی مسایل چگونگی برقراری ارتباطات استراتیژیک و مشکلاتی که خبرنگاران در محلات دارند، بحث و گفتگو شد. شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون کابل، ضمن ارایه پریزنتیشن در خصوص هنر برقراری ارتباطات ، معلومات مفصل ارایه نمود و اقای فهیم دشتی، رئیس فدراسیون خبرنگاران، به ارائه معلومات در مورد کمیته های مصونیت خبرنگاران در سطح محلات و مکلفیت های مشترک گیرندگان اطلاعات و اطلاع رسانان صحبت نمودند.