پیام ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در پیوند هفته شهید و شهادت قهرمان ملی کشور

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محلی

پیام ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در پیوند هفته شهید و شهادت قهرمان ملی کشور

تجلیل از هفته شهید به معنای تجدید پیمان با آرمان‌های بزرگ ملت افغانستان که همانا حفظ آزادی و دفاع از ارزشهای انسانی است، میباشد. شهدای افغانستان از هر قوم و از هر منطقه‌ای که هستند، به تمام اقوام و به تمام افغانستان تعلق دارند. مردم افغانستان در ادوار مختلف تاریخ تلاش نموده اند که کشور شان آزاد، آباد، سربلند و عزتمند باقی بماند و با هدف تامین اسایش و ارامش مردم کشورشان، جهاد نمودند.

هفته‌ی شهید برای ما فرصتی است تا یکبار دیگر میثاق خود را با آرمان‌های شهدا تجدید نمائیم، و عزم خود را برای به سرانجام رساندن راه آنان و تحقق خواسته‌هایشان استوارتر از گذشته بگردانیم.

ادارۀ مستقل ارگانهای محلی بمثابۀ ارگان کلیدی در سطح محلات، بخاطر یاد بود از روز شهادت قهرمان ملی کشور و هفته شهید به تمامی ولایات هدایت داده است، تا بخاطر احترام به ارواح شهدا، مراسم ختم قران کریم و اتحاف دعا را در سطح محلات دایر نمایند.  

از بارگاه خداوند متعال اجر و ثواب برای قربانیان و صبر و شکیبایی برای بازمانده گان شهدا و همسنگران شان استدعا داریم.