پیام همدردی

با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که شاه محمود ولسوال وتیور ولایت کنر از اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود، روز دوشنبه 6 سنبله داعی اجل را لبیک گفت.

انالله و انا الیه راجعون

روان شاد شاه محمود از مامورین برجسته حکومتداری محلی بوده که سالهای زیادی عمرش را در راه خدمت به کشور گذراند. وی پیش از این به حیث ولسوال ولسوالیهای دانگام، سرکانو و غازی نیز ایفای وظیفه نموده است. 

رهبری ادارۀ مستقل ارگانهای محلی، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده، دوستان و مردم ولایت کنر تقدیم داشته از خداوند منان برای مرحومی جنت فردوس و برای بازمانده گان وی صبر جمیل مسئلت دارد.