ورکشاپ ارتقای ظرفیت برای اعضای شوراهای ولایتی ولایات پروان، لوگر و میدان وردک در کابل برگزار گردید.

به سلسله برنامه های ارتقای ظرفیت در چارچوب تفاهم نامه منعقده میان ارگانهای محلی و پروژه توانمند سازی برای زنان (UN-Women) دور سوم ورکشاپ ارتقای ظرفیت امروز22  اسد1396  برای اعضای شوراهای ولایتی پروان، لوگر و میدان ورک برای چهار روز آغاز گردید.

به اساس تفاهم نامه مذکور قبل از طرح و دیزاین این ورکشاپ، بمنظور تشخیص نیاز های آموزشی شوراها برنامه های نیازسنجی در سطح تمامی شوراهای ولایتی کشور راه اندازی گردیده است.

سعيد احمد خاموش رئيس عمومي انسجام امور شورا هاي محلي اداره مستقل ارگانهاي محلي در افتتحاح اين برنامه ياد اور گرديد كه مقرره طرز نظارت شورا هاي ولايتي، هيچ نوع محدوديتي را در رابطه به اعمال صلاحيت نظارتي وضع نمي كند بلكه شيوه نظارت را واضح و ابهامات را مرفوع مي سازد.

در این ورکشاپ قرار است وکلای شوراهای ولایتی درباره موضوعات متعدد چون مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی، نقش شوراهای ولایتی در پلان گذاری و بودجه سازی ولایتی، پلان سالانه شوراهای ولایتی و نحوۀ گزارش دهی ربعوار شوراهای ولایتی، حقوق اساسی اتباع با محوریت حقوق مظنونین و متهمین مسایل مربوط به حقوق بشر و جندر معلومات افزایش یافته و ارتقای ظرفیت صورت می گیرد.

قابل یاد آوریست به اساس پلان از مجموع 6  ورکشاپ در نظر گرفته شده در زون های مختلف طی سال جاری تا اکنون ورکشاپ های ارتقای ظرفیت در ولایت بامیان با اشتراک وکلای بامیان و دایکندی و به تعقیب آن در هرات با اشتراک اعضای شوراهای ولایتی هرات و غور بر گزار گردیده است.

توقع میرود با ختم این برنامه شوراهای ولایتی فوق الذکر پیرامون وظایف و صلاحیت و موضوعات مربوط به حقوق بشر و جندر آگاهی حاصل نموده و شوراهای ولایتی را در امر پیشبرد امورات کاری شان همکاری خواهند کرد.