محترم عبدالمتین بیگ به حیث رئیس عمومی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی تقرر حاصل نمود.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

ادارۀ مستقل ارگانهای محلی

خبرنامه

3/اسد/1396

به اساس فرمان جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عبدالمتین بیگ به حیث رئیس عمومی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی تقرر حاصل نموده است.

وی پیش از این به حیث معین امنیتی امور ولایات در ریاست عمومی امنیت ملی و همچنان از سال 1390 الی 1394 بحیث معین مالی و اداری، ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ایفای وظیفه نموده است.

عبدالمتین بیگ تحصیلات عالی خویش را تا درجه ماستری به اکمال رسانده و تجربۀ کافی در بخش حکومتداری خوب را دارا میباشد.